20. januar gikk fristen ut for å melde sin interesse for å delta i utformingen av Vest-Agder-museets nye formidlingsbygg som skal ligge i nær tilknytning til Lasaretthøyden og museumshavna i Nodeviga, og i kort gangavstand fra Kilden og den nye Kunstsiloen. Til nå har en rekke arkitekter, både norske og utenlandske meldt sin interesse for å bli med i konkurransen om å tegne det nye museumsbygget som skal plasseres på Odderøya. Det har totalt kommet inn 51 søknader fra 11 ulike land, noe museet er svært godt fornøyde med.

Blant søkerene er det kontorer som AART som tegnet det nye Vikingskipmuseet i Oslo, ALA som tegnet Kilden, Kleihues + Kleihues som tegnet nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta i Oslo representert, sammen med norske firma som Reiulf Ramstad (Romsdalsmuseet), Helen og Hard (Vennesla bibliotek og kulturhuset i Flekkefjord), i tillegg til enkelte lokale firmaer.

Ut ifra de innkomne søknadene, velges det nå ut inntil fem kontorer/miljøer som skal tegne forslag til hvordan det nye bygget skal bli og hvordan dette kan tilpasses området på Odderøya, og i løpet av våren vil det kåres et vinnerforslag.

 

Kilde: VAM

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2017 | Skriv ut siden