Det utdannes bare tretti prosent av det antallet bussjåfører som trenges hvert år. Det er behov for et tusen nye bussjåfører årlig, dersom målene om økt kollektivvekst skal nås, ifølge en beregning fra NHO. -Unge bør tenke alternativt og ta yrkesfag og satse på yrker som bussjåfør som er et sikkert og ansvarsfullt yrke, sier daglig leder for NHO Transport, Jon Stordrange ifølge NTB.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber fylkeskommunene om å sørge for at nok sjåfører blir utdannet. Han påpeker at regjeringen øker lærlingtilskuddet og skal gjøre det lettere å spesialisere seg tidligere for dem som tar yrkesfag. -Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning. Mesterbrev er like bra som mastergrad. Og hvis vi ikke får folk til å kjøre bussene våre, så får vi jo ikke til det grønne skiftet, sier statsråden.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2017 | Skriv ut siden