I Grimstad er nå et stort regionalt fridrettsanlegg i ferd med å bli bygget. Friidrettshallen ligger på sørsiden av Grimstad, like ved universitetet og E 18. Arbeidet startet i mai i fjor og skal være ferdig til sommeren. Sparebanken Sør Amfi Grimstad, som hallen offisielt heter, utstyres også med et flerbruksdekke til fotball, håndball, volleyball etc., det er en kampsporthall, det er klatrehall og et mindre styrkerom myntet på friidrett, som selvsagt blir hoved-idretten i den eneste friidrettshallen på strekningen fra Bærum til Sandnes.

Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til anlegget som vil koste over 90 millioner kroner. I tillegg har Grimstad kommune vært med på å finansiere anlegget. Det samme har  Aust-Agder fylkeskommune,  Kristiansand og Arendal kommuner foruten spillemidler og næringslivet lokalt. Det er Sørild som skal drifte hallen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. januar 2017 | Skriv ut siden