Vest-Agder fylkeskommune skal ha klart et nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand neste vår. Anlegget til 190 millioner kroner bygges på tomten til det tidligere jernverket. Fylkeskommune besluttet før årsskiftet, etter en anbudsprosess, å gi oppdraget med byggingen til selskapet Consto. Dette landsdekkende entreprenørselskap har hovedkontor i Tromsø. Veidekke Entreprenør AS, som også var anbyder, klaget på fylkets innstilling og ville ha den prøvd rettslig. Tingretten har nå avsagt kjennelse hvor Veidekke ikke nådde frem med sin klage.

Tingretten skriver i sin slutning at Veidekkes begjæring om midlertidig forføyning forkastes. Samtidig ble det klart av Veidekke Entreprenør AS dømmes til å betale saksomkostninger med 233 261 kroner.

Ifølge eiendomssjef i Vest-Agder fylkeskommune Roald Torkelsen er kontrakten med Consto nå signert. Arbeidet med planlegging blir satt i gang. Byggeprosjektet skal være fullført i mai 2018.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. januar 2017 | Skriv ut siden