Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 420.000kroner i år til delvis finansiering av kostnader knyttet til sykkelrittet Tour des Fjords. Fylkeskommunen har som intensjon å bevilge tilsvarende beløp i 2018, 2019 og 2020 med samme formål. Bevilgningen tilsvarer 40 prosent av budsjettert grunnfinansiering ved at én hel etappe pluss ett målsted legges til Vest-Agder både i 2018 og 2020. Det er lagt opp til at de øvrige 60 prosentene skal dekkes med 30 på Kristiansand kommune og 15 på hver av Listerrådet og Lindesnesrådet. Fylkeskommunens bidrag forutsetter fullfinansiering av grunnfinansieringen

Våren 2016 ble det tatt initiativ til å få lagt én eller flere etapper av sykkelrittet Tour des Fjords til Vest-Agder. Aktuelle år er 2018 og 2020. Et forprosjekt finansiert av blant annet Vest-Agder fylkeskommune er nå gjennomført og resultatene viser at dette er mulig å få til. Et aktuelt opplegg er at én hel etappe pluss ett målsted legges til Vest-Agder. Dette forutsetter imidlertid avklaringer av blant annet grunnfinansiering.

Tour des Fjords er et sykkelritt som går over flere dager og etapper. Rittet er blant de høyest rangerte rittene i Norge. Det startet i Rogaland i 2013 og har så beveget seg til Hordaland og til Sogn og Fjordane. Rittet driftes av Tour des Fjords AS som ble stiftet i 2012, eies av Stavanger sykkelklubb og Nordsjørittet AS. I 2016 deltok 24 lag med totalt 143 ryttere fra 21 nasjoner. Norske ryttere utgjorde cirka 25 prosent av alle deltakere. Nesten 100.000 tilskuere fulgte det 911 km lange rittet.

Én norsk og seks internasjonale TV-stasjoner hadde i 2016 rettigheter til å sende fra rittet, hvorav norsk TV2 sendte 19,5 timer direkte. I tillegg til proffrittet arrangerer Tour des Fjords AS en rekke aktiviteter for barn, unge og mosjonister. Dette inkluderer blant annet turrittet Tour des Fjords Classic og barneritt ved hvert start- og målsted.

I 2016 var rittet fordelt på fem dagsetapper. Etappene er mellom 15 og 20 mil lange. Distansene syklistene tilbakelegger i løpet av én dag vil dermed bidra til å profilere store deler av Vest-Agder utover start- og målstedene. Arrangementet krever forøvrig ingen infrastruktur/idrettsanlegg utover eksisterende veier.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2017 | Skriv ut siden