Fylkestinget vedtok i desember i fjor at lærerarbeidsplassene og personalrommet på Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal, skal flyttes til fra en brakke til hovedbygget, slik at personalbrakken utenfor kan fraflyttes. Videre ble det besluttet at det skal etableres kjølerom for søppelavfall for utdanningsprogram for restaurant og matfag. Etter fylkestingets møte er det blitt klart at skolens ledelse ønsker å justere planen. Da fylkesutvalget i dag behandlet saken var det flertall for å imøtekomme skoleledelsens ønske. Fylkestinget fatter endelig vedtak 14. februar.

AP og SV som utgjorde et mindretall på sju mot fire i fylkesutvalget  gikk inn for å få lagt frem en plan for rehabilitering av Flekkefjord videregående skole avdeling Kvinesdal innen 2017. Omdisponerte midler fra vedtatt ramme overføres for plan for rehabilitering.

Skolens ledelse ønsker å avvente fraflytting fra personalbrakka til spesialundervisnings-klassene rettet mot hverdagslivstrenging, har flyttet til Flekkefjord og Eilert Sundt videregående skoler. Arealene som disse klassene bruker i dag, vil da kunne omdisponeres og brukes på en ny måte.

En utsettelse av ombyggingen på studiested Kvinesdal innebærer at personalbrakken beholdes, og at dagens drift fortsetter i eksisterende lokaler. I tillegg til ordinært vedlikehold, gjennomføres det mindre utbedringer som kjølerom for avfall og en ny rullestolrampe ved hovedinngangen.

Ut fra byggfaglige vurderinger, vil dette kunne forsvares fordi det har vært gjennomført tiltak de siste årene som sikrer at helse- miljø og sikkerhet er ivaretatt. Det er installert fire nye ventilasjonsanlegg fordelt over hele skolen. Skolen har fått bedre universell utforming tilpasset HC. Det er etablert heis fra kjelleren til annen etasje og tre nye HC- innganger med rampe. I tilknytning til mat- og restaurantfag har skolen fått nye elev- og lærergarderober. Som en del av det løpende vedlikeholdsarbeidet er alle vinduer skiftet i løpet av de siste 20 årene. Nye ledlys monteres fortløpende, og klasserom og grupperom er oppgradert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer