Det har vært en politisk prosess i regionen i forhold til et prinsippvedtak for bompengefinansiering av en fremtidig bymiljøavtale. Saken har vært på høring og Kristiansand bystyre og fylkestinget i Vest Agder har fattet likelydende vedtak i saken.

Vedtakene omfatter prinsippene for et fremtidig bomsystem; satsnivå, hvor bompunktene skal stå og hvilke rabattordninger det skal være.

Vedtak i Kristiansand bystyre:

Vedtak i Vest-Agder fylkesting:

Ettersom det i første omgang er snakk om et prinsippvedtak vil saken komme tilbake til politisk behandling etter at forhandlingene om en Bymiljøavtale er ferdig. Det skal lages en formell politisk sak som vil munne ut i en bompengeproposisjon som skal behandles av Stortinget sammen med selve Bymiljøavtalen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. januar 2017 | Skriv ut siden