Vest-Agder fylkeskommune har samarbeids- og utviklingsavtaler med samtlige femten kommuner i Vest-Agder. I 2016 ble avtalene med Audnedal og Songdalen revidert og godkjent for fire nye år. Nå er avtalene med Vennesla og Sirdal på dagsorden i de politiske organene. De sluttbehandles i fylkestinget i midten av februar. I løpet av 2017 er det lagt opp til å få på plass avtalene med Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Lindesnes og Kristiansand.

Samarbeids- og utviklingsavtalene skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen; det gode liv, utdanning, kommunikasjon klima og kultur. Alle samarbeidstiltakene som er omtalt hører inn under en eller flere av satsingsområdene i regionplanen.

Samarbeids- og utviklingsavtalene følges opp gjennom årlige møter, der administrativ og politisk ledelse møter fra begge parter.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2017 | Skriv ut siden