Tine Sundtoft, tidligere norsk klima- og miljøminister, kommer i 2017 til å gjennomføre en strategisk analyse av miljøsektoren i Norden for å finne nye påvirkningsmuligheter i miljø- og klimasamarbeidet landene imellom. Hun forsetter i sitt ordinære arbeid som fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune samtidig som hun ivaretar analyseoppdraget.

– Norden har spilt og spiller en viktig rolle i den offensive miljø- og klimapolitikken. Det er viktig at vi klarer å ta vare på samarbeidsmulighetene våre – når vi gjør det, blir vi også en sterkere stemme i Europa og globalt, sier Tine Sundtoft, som i løpet av senvinteren går i dialog med nordiske og internasjonale politikere og samfunnsaktører.

Nordisk ministerråd har de senere årene gjennomført strategiske analyser på sosial- og helseområdet, samt innenfor arbeidslivssektoren og energisektoren. Prosessen skal resultere i en rapport med 10–15 konkrete og handlingsrettede forslag på samarbeidsområder eller temaer der det nordiske miljøsamarbeidet kan videreutvikles i et 5–10-årsperspektiv. Rekommandasjonene skal ta hensyn til det bindende EU-samarbeidet og andre internasjonale samarbeid.

Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten ser Tine Sundtoft som et naturlig valg for oppdraget.

– Tine Sundtoft kjenner miljøsektoren godt og hennes erfaringer fra lokalt, regionalt, nasjonalt, nordisk og globalt nivå kommer til å være veldig nyttige når hun skal analysere det framtidige potensialet for nordisk samarbeid på området, sier Høybråten.

Vidar Helgesen, norsk klima- og miljøminister og leder for Nordisk ministerråd for miljø 2017, understreker at han er veldig glad for at nettopp Tine Sundtoft får ta oppdraget, som han anser som veldig viktig. 

– Hun har tidligere gjort en strålende jobb som klima- og miljøminister og har den nødvendige erfaringen fra nasjonal og internasjonal miljøpolitikk. Samtidig har hun den nødvendige distansen for å komme med råd om hvordan det nordiske samarbeidet på miljøområdet kan få enda mer gjennomslagskraft, sier Helgesen.

Sundtoft, i dag fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, hadde i sin tid som minister en aktiv rolle i klimaforhandlingene om Parisavtalen.

– Vi står i en voldsom brytningsfase – Parisavtalen innebærer at hele verden skal omformes til et lavutslippssamfunn, ellers ødelegger vi miljøet og klimaet. Det er veldig spennende å få være med og påvirke arbeidet nå som Parisavtalen nettopp har trådt i kraft, sier Sundtoft.

– I mitt nåværende oppdrag som administrativ sjef for fylkeskommunen jobber jeg også med å iverksette forandring i praksis. Vi trenger en praktisk miljøpolitikk der hver og en i samfunnet finner sin rolle, inklusive næringslivet, som er en nøkkelaktør i den grønne omstillingen.

Sundtoft overlater de endelige rekommandasjonene til Nordisk ministerråd i første kvartal av 2018.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. januar 2017 | Skriv ut siden