Tirsdag 20. desember ble det gjennomført en resertifisering av ansettelsesprosedyrene for Vest-Agder fylkeskommune. Dette er første resertifisering siden hovedsertifiseringen for tre år siden. Hensikten med sertifiseringen er å sette en standard for hvordan en ansetter i VAF.

Organisasjonssjef Odd Joar Svensson, rektor Mandal videregående skole Oddvar Haaland, fagleder HR Karin Løvgren Stenersen, avdelingsleder ved Søgne videregående skole Kari Veggeland og avdelingsleder Linda Jacobsen ved Tangen videregående skole bestod alle resertifiseringen.

Sertifiseringen følges opp med flere kurs innen rekruttering. Første kurs settes på dagsorden er 17 januar ved Eilert Sundt VGS og 20 januar ved KKG. Kurset er for ledere og tillitsvalgte som deltar i ansettelsesprosesser i VAF.

-Husk at hver ansettelse er å betegne som en millionkontrakt, og da må vi gjøre det skikkelig. Derfor velger vi å legge oss på en standard innen rekruttering som DnV har satt og som legger lista høyt, sier organisasjonssjef Odd Joar Svensson.

Sertifiseringens gyldighet er tre år. Fylkeskommunen har flere som er sertifiserte rekrutterere og som fortløpende blir resertifisert når den enkeltes periode utløper.

Les mer om fylkeskommunens arbeid med kvalitet i rekrutteringen på våre hjemmesider.

 

av Wanja Richardsen og Odd Joar Svensson, publisert 2. januar 2017 | Skriv ut siden