Distriktsvennlige utdanningsløp var et av hovedtemaene da Sørlandsrådet og UiA-styret møtte hverandre til dialogmøte i begynnelsen av februar. I mange år har Universitetet vært aktivt med å gi tilbud om sykepleierutdanning i lokaler utenfor campusene i Kristiansand og Grimstad. Det har vært både attraktivt og vellykket. På møtet ble det fra flere deltakere fremmet ønsker om å utvikle flere distriktsvennlige utdanningsløp innenfor andre fagområder. Etter en konstruktiv utveksling av tanker, ideer og synspunkter var det enighet om at innsats for å få dette til vil bli et høyt prioritert satsingsområde fremover.

Lederne for samtlige regionråd pekte på at de det ikke har latt seg gjøre å få iverksatt ønskede kompetansetiltak. Det har i en viss grad skyldtes at Universitetet i Agder ikke har hatt de aktuelle fagtilbudene i sin studieportefølje. Noen aktuelle tilbud gis kun ved de to campusene.  I enkelte kommuner har en derfor måttet samarbeide med utdanningsinstitusjoner utenfor Agder. En annen utfordring har vært å få til en overkommelig finansiering.

Både UiA-rektor Frank Reichert og andre styrerepresentanter ga uttrykk for at universitetet fremover må sette distriktsvennlige utdanningsløp høyt opp på prioriteringslisten. Selv om universitetet arbeider med slikt fokus og har midler til rådighet uttrykkes det interesse for at universitetet vil ta en slik rolle i samarbeid med kommunene, regionrådene, fylkeskommunene og Sørlandsrådet.  

Terje Damman, som leder Sørlandsrådet, ser distriktsvennlige utdanningsløp som viktig for å utvikle den nye regionen. Det er vil gi økt mulighet for å kunne kombinere studier og arbeid. Han viser også til at det kan bli aktuelt å legge til rette for at fagskoleutdanning kan bli lagt ut i distriktene. Det er en sak det vil bli arbeidet med fremover. Damman ser for seg at rådmannsgruppen knyttet til Regionplan Agder 2020 og universitetsledelsen utarbeider forslag til hvordan saken skal følges opp fremover.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer