Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har bevilger to millioner kroner hver til Mechatronics Innovation Lab (MIL) til anskaffelse av utstyr. Bevilgningen skal bidra til regionens nødvendige omstillingsarbeid. MIL er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og er en del av den nasjonale infrastruktur for testing av blant annet ny offshore teknologi, robotiserte/automatiserte prosesser og nye materialer. MIL eies av UiA og er lokalisert ved Campus Grimstad. Under et felles fylkestingsmøte i Kristiansand onsdag overrakte fylkesordførerne Terje Damman og Tellef Inge Mørland fire millioner kroner til MILs daglige leder Bernt Inge Øhrn.

Campus Grimstad utvides med to nye bygg til formålet; et industribygg på cirka 2500 kvm og et kontorbygg på rundt 2000 kvm til MIL. Byggene ferdigstilles i juni 2017.

MIL er en viktig satsing i den industrielle omstillingen. Etterspørselen etter MIL sine tjenester er stadig økende. Regionens største bedrifter ga tidlig tilsagn om kjøp av tjenester for minst 50 millioner kroner de første fem år av driften. Flere bedrifter, store og etablerte, og mindre og nyere, viser nå konkret interesse for MIL – både i form av kjøp av tjenester og overføring av utstyr til MIL.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2017 | Skriv ut siden