Statistisk sentralbyrå har nå presentert befolkningsstatistikker ved årsskiftet. Der går det frem at folketallet for de to agderfylkene samlet passerte 300 000 på slutten av 2016. Det eksakte antallet bosatte i de to fylkene var 300 789 hvorav 184 116 i Vest-Agder og 116 673 i Aust-Agder. Begge fylkene hadde i 2016 en befolkningsvekst på 0,8 prosent.

Tabellen under viser folketallet i kommunene i Vest-Agder per 31. desember 2016 og prosentvis utvikling gjennom fjoråret.

10 Vest-Agder

184 116

0,8

1001 Kristiansand

89 268

0,9

1002 Mandal

15 600

0,5

1003 Farsund

9 769

0,7

1004 Flekkefjord

9 090

-0,1

1014 Vennesla

14 425

0,8

1017 Songdalen

6 568

2,3

1018 Søgne

11 321

0,5

1021 Marnardal

2 309

0,8

1026 Åseral

937

-0,5

1027 Audnedal

1 765

0,9

1029 Lindesnes

4 950

0,1

1032 Lyngdal

8 588

1,1

1034 Hægebostad

1 702

0,0

1037 Kvinesdal

5 988

0,1

1046 Sirdal

1 836

0,2

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. februar 2017 | Skriv ut siden