Fylkesutvalget ga tirsdag positivt svar på en søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte for 2017. Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 175.000 kroner. Kirkens SOS i Agder er en frivillig, selvstendig og døgnåpen diakonal krisetjeneste som har eksistert i Agder siden 1976. Den er tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Arbeidet er basert på at frivillige betjener en døgnåpen krisetelefon.

Den lokale organisasjonen har begge agderfylkene som virkeområde og har vaktrom i Arendal og Kristiansand. Arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, agderkommunene og de to fylkeskommunene. Til sammen 100 frivillige er med på å betjene agderkontorets SOS-telefoner og SOS-Chat.

Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. I 2014 og 2015 bevilget fylkeskommunen 150.000 kroner til virksomheten, mens det i 2016 ble bevilget 175.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2017 | Skriv ut siden