Etter initiativ fra fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene vedtok et enstemmig fylkesting i dag følgende uttalelse: "Fylkestinget viser til fylkesutvalgets uttalelse fra møte 31. januar hvor modell B ble støttet. Fylkestinget i Vest-Agder vil på det sterkeste anmode om at styremøtet i Sørlandet sykehus den 23. februar ikke vedtar å nedlegge traumebehandlingen, akuttkirurgien og ulykkesberedskapen ved Flekkefjord sykehus".

Fylkesutvalget uttrykte 31. januar i uttalelsen at Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av at Sørlandet sykehus Flekkefjord sikrer befolkningens trygghet, og gir gode og nære sykehusfunksjoner. Fylkeskommunen støtter derfor en såkalt modell B i en høringsrapport utarbeidet av en faglig prosjektgruppe i Sørlandet Sykehus HF. Den gir mulighet for å videreføre traumemottak. Modellen vil gi fødetilbud med keisersnitt og akuttkirurgi. Dagens vaktordning for kirurgi videreføres, det vil være en vaktordning for ortopedi frem til klokken 20.00, mens kirurgivakt ivaretar ortopediske pasienter fra klokken 20.00 til 08.00. Dette vil kreve flere ansettelser for å dekke behovet for overleger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2017 | Skriv ut siden