Da fylkestingene fra Agder-fylkene var samlet i Kristiansand i går var et av temaene "Veien videre til ett Agder". Fylkesordførerne Tellef Inge Mørland og Terje Damman redegjorde for det historiske vedtaket om sammenslåing som fylkestingene fattet i desember og hva som er skjedd siden. –Søknaden om sammenslåing er nå sendt til sentrale myndigheter, opplyste de. Videre ble det klart at de to fylkestingene skal møtes igjen til høsten, sannsynligvis i september. Da skal temaer, som blant annet er foreskrevet i inndelingsloven, på dagsorden. Ett av disse er å klargjøre hva som skal være navnet på den nye regionen.

På sentralt hold vil det i løpet av våren være to sentrale politiske avklaringer som skal skje. Det er varslet at Regjeringen før påske vil fremme en proposisjon med en meldingsdel om regionreformen. Deretter vil Stortinget i juni gjøre vedtak om regionreformen.

I fylkestingets fellesmøte til høsten vil det, i tillegg til navneavklaring, bli avgjort hvor mange representanter det nye regiontinget skal ha. Det skal etableres en fellesnemnd som skal samordne og forberede sammenslåingen. På fellesmøtet skal det besluttes hvilket mandat og hvilken sammensetning fellesnemnda skal ha. Videre vil det bli opprettet eventuelle andre fellesorganer for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen. Det vil være de to fylkestingene som hver for seg skal fatte de endelige vedtakene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2017 | Skriv ut siden