De nye regionene må både få flere oppgaver og større myndighet fra staten, krever KS. -Jeg tar det for gitt at flertallet nå også sikrer en opprydding i den statlige regioninndelingen slik at den harmonerer med de nye, folkevalgte regionene. Inndeling av de nye fylkesmannsembetene vil i første omgang vise den reelle viljen til å lage en helhetlig reform, sier styreleder i KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Gunn Marit Helgesen på organisasjonens nettsider.

– Ny struktur er bare begynnelsen på en omfattende reform. KS vil følge nøye med på at Stortinget oppfyller de øvrige løftene i forbindelse med reformen, sier Helgesen.

KS mener reformene først og fremst bør sørge for å legge makt og myndighet nærmere der folk bor. Stortinget har tidligere varslet at med en ny regional struktur følger også en styrking av de tidligere fylkeskommunenes rolle.

– Å gi kommunestyrer og fylkesting flere oppgaver og mer myndighet på bekostning av statsmakt, styrker demokratiet og gir innbyggerne større og mer direkte innflytelse på sin egen hverdag, sier Helgesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. februar 2017 | Skriv ut siden