Representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble imponert over den opprustingen som har foregått i bygningsmassen på Kristiansand lufthavn Kjevik da de gjennomførte et orienterings- og omvisningsmøte i dag. Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen opplyste om at det er investert over en halv milliard kroner i flyplassanlegget de to tre seneste årene. En vesentlig andel av midlene er medgått til ny utenlandsterminal, nytt tårn, ny tax-free-butikk og publikumsfasiliteter generelt. Allerede rundt påsken i år tas ytterligere en unik nyhet i bruk. Da åpner et nytt bryggeanlegg i syd-enden av rullebanen. Kjevik vil være den eneste flyplassen i landet med en "boat to gate"- mulighet.

De kommende store prosjektene som det allerede er i gang planleggingsprosesser på er blant annet ny veiforbindelse fra E-18 til flyplassen og et parkeringshus.  Lufthavnsjefen ga klart utrykk for at en ny vei til Kjevik er et være eller ikke være. -Skal vi få til videre utvikling og vekst må vi ha en ny vei, fastslo han. Veien vil igjen gi grunnlag for optimistiske planer for hotell og næringsutvikling i området. Johnsen ga ros til de som er involvert i veiprosjektet og betegnet prosessen som meget god, med kreativt og konstruktivt samarbeid mellom Avinor, sentrale, regionale og lokale myndigheter. Den samme positive opplevelsen delte prosjektleder Stig Berg-Thomassen fra Statens vegvesen. Når det gjelder parkeringshus opplyste lufthavnsjefen at en i løpet av kort tid kan gå ut med en anbudsinnbydelse  og ha håp om at bygget blir realisert i 2018.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. mars 2017 | Skriv ut siden