I 2015 inngikk Farsund kommune en avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om å bli en av to sykkelbyer i fylket. Kommunens målsetning er å bli Sørlandet beste sykkelkommune. Avtalen løper i første omgang frem til 2020, og omfatter utvikling og oppgradering av hovedveinettet for sykkel, opplevelsessykkelruter, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv. I sist møte ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om utviklingen i prosjektet

Farsund kommune har den daglige ledelsen av prosjektet. Vest-Agder fylkeskommune bistår faglig. I tillegg har fylkestinget bevilget fem millioner kroner i 2017 og fem millioner kroner i 2018 for å gjennomføre prosjekter i sykkelbyene Farsund og Mandal.

Farsund Kommune har en engasjert prosjektleder som legger ned mye arbeid i å nå målet om å utvikle Farsund til Sørlandets beste sykkelkommune. Det er utarbeidet en årsrapport for 2016 og prosjektplan for 2017 som gir et godt bilde av den omfattende aktiviteten som har vært gjennomført og som planlegges utført i samarbeidsprosjektet Sykkelkommune Farsund.

Sammen med tiltak finansiert over budsjettposten for sykkelbytiltak på fylkesveibudsjettet, vil tiltakene som er beskrevet i prosjektplanen for 2017 bidra til at Farsund blir en enda bedre og mer attraktiv kommune å sykle i.

De fylkeskommunale midlene vil bli brukt på veilys langs fylkesvei 678 Omlandsveien. Dette er det høyest prioriterte av de mindre tiltakene i kommunens trafikksikkerhetsplan. Dette vil gi en sikrere skolevei og tilrettelegge bedre for bruk av veien som turområde.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2017 | Skriv ut siden