-Det har vært jobbet godt, og det er dere som sitter i arbeidsgruppene som har all ære for at dette har gått bra, sa prosjektleder Jo Viljam Drivdal da det ble avholdt en hyggelig "takk-for-innsatsen-markering" for flere administrative medarbeidere som har medvirket i avtalearbeidet. De var i går samlet til en gjennomgang om nåværende status og videre arbeid i Fylkeshuset i Kristiansand. Deltakerne representerte fylkeskommunen, kommunene i regionen og Statens Vegvesen.

Drivdal orienterte om at et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten om en fremtidig bymiljøavtale ble signert av Harald Furre og fylkesordfører Terje Damman 10. januar. Det er oversendt Samferdselsdepartementet. Drivdal trakk frem at da dokumentet ble presentert for departementet uttrykte statssekretær Tom-Christer Nilsen: -Det er gjort et kjempegodt forarbeid knyttet til bymiljøavtalen. Når det gjelder presentasjonen av avtalen er dette en av de beste presentasjonene jeg har fått.

Samferdselsdepartementet vil først gjøre seg ferdig med å forhandle frem avtaler med de fire største byregionene i landet. Fra kristiansandsregionen er det bedt om å komme i gang med forhandlinger så raskt som mulig.

I regionen vil en fremover bearbeide prosjekt-porteføljen ytterligere. Det skal utarbeides en opptrappingsplan for kollektivtrafikken. Videre skal det i regi av Statens vegvesen utarbeides både en byutredning og en bompengeproposisjon.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. mars 2017 | Skriv ut siden