Siden 2006 har Riksantikvaren gitt støtte til en rekke verdiskapingsprosjekter. I år får rundt 30 prosjekter verdiskapingsmidler, fra Porsanger i Finnmark til uthavner i Agder-fylkene. Agderfylkene er tildelt 490 000 kroner til fire ulike tiltaksområder. - Vi har stor tro på å bruke kulturminner som utgangspunkt for verdiskaping. Det gir mange muligheter for nyskapende næringsliv og kulturturisme, sier riksantikvar Jørn Holme.

Stort mangfold

I disse dager deles det ut tilskudd til arbeidet med verdiskaping på kulturminneområdet. Bruk eller gjenbruk av kulturminner kan være et spennende bidrag til nærings- og lokalsamfunnsutvikling. Felles for mange av prosjektene er at de relaterer seg til turisme og formidling.

Men Riksantikvaren gir også støtte til andre prosjekter, for eksempel får Norsk Kulturarv støtte til å gjennomføre en undersøkelse som ser nærmere på hvilke hindre offentlige regelverk kan skape for bedrifter som arbeider med utgangspunkt i kulturminner.

Prosjekter i Agder som nå får støtte:

Kystfort i Agder
Riksantikvaren har også tidligere støttet arbeidet med skilting av tyske krigsfort i Agderfylkene, og flere fort er allerede skiltet. Årets midler skal gå til skilting av tre nye fort. Prosjektet er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Vest-Agder museet.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 50.000 kroner

Uthavner som besøksmål, Agder
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Agder-fylkene om en mulighetsstudie for uthavnene som besøksmål. Lindesnes (Svinør) og Arendal (Merdø) er pilotkommuner.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 300.000 kroner.

Uthavner under vann, Agder
Norsk Maritimt Museum vil lage en rapport om kulturminner under vann i uthavnene i Agder, med vekt på Merdø, Lyngør, Loshavn og Svinør. Rapporten skal også drøfte hvordan denne kulturarven kan og bør gjøres tilgjengelig for publikum.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 100.000 kroner.

Kulturproduksjon i uthavner, Aust-Agder
Blåsen Kunsthavn får støtte til arbeidet med å produsere en stedsspesifikk kulturproduksjon basert på historiske fortellinger fra uthavnene Merdø og Revesand.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 40.000 kroner.

Se også Riksantikvarens temasider om verdiskaping

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2017 | Skriv ut siden