Visiting address:

Vest Agder county municipality
Fylkeshuset (central administration)
Tordenskjoldsgate 65,
NO-4614 Kristiansand
Norway

Postal box:

517 Lund
NO-4605 Kristiansand
Norway

Telephone: (47) 38 07 45 00

Telefax: (47) 38 07 45 01

E-mail: postmottak@vaf.no 

Organisation number:
971042176

Adress for invoices:
Fakturamottak
Postboks 501 Lund
4605 Kristiansand

Internet: www.vaf.no

Opening hours for Fylkeshuset:

Wintertime: 08.00 a.m. – 03.45 p.m. (from approximately 1st of October to 1st of May)
Summertime: 08.00 a.m. – 03.00 p.m. (from approximately 1st of May to 1st of October)

 

Search for politicians an employees:

 

Fornavn Etternavn Stilling Telefon Mobil Avdeling
Egil Strømme Rådgiver, samferdsel 38074555 +4795131423 Regionalavdelingen
Torfinn Hageland 80% stilling +4799290751 Regionalavdelingen
Sigvart Bariås Rådgiver - næring 38074693 +4791380607 Regionalavdelingen
Diderik Cappelen Rådgiver. Plan og miljø. Arkitekt 38074637 Regionalavdelingen
Inga Lauvdal Rådgiver, Kultur 38074561 +4791382983 Regionalavdelingen
Mette Kirkhus Johansen Rådgiver, samferdsel 38074558 Regionalavdelingen
Heidi Berit Iglebæk Rådgiver-Arealplanlegger 38074682 Regionalavdelingen
Knut Otto Pedersen Fagleder innkjøp 38074540 +4790181182 Bygg- og innkjøp
Torill Folkestad Rådgiver, plan og miljø 38074685 +4795804439 Regionalavdelingen
Hans Christian Lund Rådgiver kulturminnevern +4790614528 Regionalavdelingen
Trond Schrader Kristiansen Rådgiver næring (energi og klima) 38074692 +4792665056 Regionalavdelingen
Marita Grimsø Cappelen Rådgiver, Kulturseksjonen 38074655 +4747460184 Regionalavdelingen
Vidar Ose Samferdselssjef 38074559 +4790527101 Regionalavdelingen
Jon Halvard Eide Rådgiver - internasjonal koordinator 38074732 +4791697522 Strategi og utvikling
Odd Olav Haavorstad Fagleder Nettverk 38074783 +4790939220 IT-seksjonen
Tone Hartvigsen Olsen Konsulent. Ttransporttjenesten 38074714 Regionalavdelingen
Rune Holbek Rådgiver 38074566 +4799293260 Regionalavdelingen
Steinar Eilertsen Seksjonsleder, Seksjon for samfunns- og næringsutvikling 38074688 +4792069036 Regionalavdelingen
Irene Ikdal Rådgiver - visuell kunst 38074536 +4793839148 Regionalavdelingen
Berit S. Egeli Rådgiver 38074696 +4748104496 Regionalavdelingen
Jo van der Eynden Museumsdirektør/leder av fylkets tusenårssted 38074646 +4748111637 Regionalavdelingen
Snorre Haukalid Arkeolog 38074719 +4740464095 Regionalavdelingen
Siv Hemsett Rådgiver 38074546 +4790168086 Nærings- og energiseksjonen
Bjørg Hellem Rådgiver, plan og miljø 38074534 +4795991238 Regionalavdelingen
Kristin Syvertsen rådgiver, plan-og miljø 38074653 +4791889595 Regionalavdelingen
Anne Tone Hageland Fylkeskultursjef 38074565 +4797573239 Regionalavdelingen
Ghattas Sayej Rådgiver - arkeologi 47055907 +4747055907 Regionalavdelingen
Barb Lamprecht Wang Fagleder DKS 38074542 +4790164777 Regionalavdelingen
Øystein Bujordet GIS koordinator 38074577 +4748049010 Regionalavdelingen
Mariann Kjølleberg Leder-tannhelsetjenesten 38396180 Farsund tannklinikk
Eli Skoland Tannhelsesekreter Byremo tannklinikk
Liv Gunhild Tveiten Ryger IT-ansvarlig Vennesla tannklinikk
Mona Gjellereide Klinikkleder/tannlege 38122510 +4794500039 Tannhelse
Tor Endre Vigsnes Bakken Fagleder systemdrift 38074782 +4795025478 IT seksjonen
Berit Myrvang 38125000 Slottet tannklinikk
Kari Marcussen 38122500 Rona tannklinikk
Atle Johannessen Rådgiver, IT 38074657 +4790039336 IT seksjonen
Christian Svendsen Konsulent, IT 38074557 +4791143358 IT-seksjonen
John Oskar Baardsen Fagsjef IT-service 38074528 +4740409000 IT seksjonen
Ragnhild Morkestrand pp-rådgiver 38074755 +4799154549 PP-Tjenesten
Hilde Møretrø Konsulent 38074750 +4790788706 PP-Tjenesten
Knut Fredvik IT-sjef 38074681 +4790508204 IT seksjonen
Thore Westermoen Fylkesvaraordfører +4790925978 Politikerkontor
Kjell Holthe FTV- Akademikerne 38077437 +4790011903 Hovedtillitsvalgt
Lisbeth Reed Rådgiver, regional planlegging og samfunnsutvikling 38074508 +4748105289 Strategi- og utviklingsenheten
Olav Haavorstad Politiker 38074537 +4790660568 Politikerkontor
Johnny Senland Fagsjef drift og vedlikehold 38354528 +4797690844 Bygg- og innkjøp
Oddmund Frøystein Rådgiver, Folkehelse 38074512 +4792013928 Strategi- og utviklingsenheten
Kenneth Andresen Regionalsjef 38074545 +4748010538 Strategi- og utviklingsenheten
Inger Johanne Engmark FTV - LO 38074690 +4790017578 Sentraladministrasjonen
Toril Runden Opposisjonsleder 38074570 +4791356155 Politikerkontor
Berit Ånensen Rådgiver bygg 38074745 +4740841698 Bygg- og innkjøp
Roald Torkelsen Seksjonsleder, bygg og innkjøp 38074704 +4790760680 Bygg- og innkjøp
Christian Danielsen Rådgiver, ingeniør 38074613 +4793410638 Bygg- og innkjøp
Tor Ljosland Rådgiver, innkjøp 38074652 Bygg- og innkjøp
Ove Egenes Registrert revisor 38074590 +4790052657 Fylkesrevisjonen
Terje Osnes Revisor 38074633 +4790852220 Fylkesrevisjonen
Kirsten Mjaaland Konsulent. Elevinntak, oppfølgingstjenesten 38074725 +4791164822 Utdanningsavdelingen
Rune André Wilkensen Rådgiver, skoleadministrative systemer 38074680 +4797504984 Utdanningsavdelingen
Bjørg Brandsvoll Tannhelsesekretær Mandal tannklinikk
Nathalie Lascombe Tannpleier 38273663 +4795963502 Mandal tannklinikk
Anne Lise Olsen Tannhelsesekretær 38273665 Mandal tannklinikk
Ingrid Usland Tannhelsesekretær Mandal tannklinikk
Daniela Murtic Konsulent. Fagopplæring 38074744 +4795012814 Utdanningsavdelingen
Lene Ragnhild Kyllesdal Rådgiver. Kommuneavtaler, samfunnskontrakt, pedagogisk IKT, 38074588 Utdanningsavdelingen
Marianne Kvanvik Lorentzen Seniorrådgiver 38074705 +4797744472 Utdanningsavdelingen
Tove Karlsrud Seniorrådgiver 38074672 +4797505735 Utdanningsavdelingen
Åse Holthe Seniorrådgiver. Kompetanseplanlegging, vurdering, planarbeid 38074563 +4790712258 Utdanningsavdelingen
Nina Margrethe Knutsen Konsulent. Fag/svennebrev, Sluttdokumentasjon 38074746 +4792447180 Utdanningsavdelingen
Ann Kristin Snekvik Rådgiver Fagopplæring 38074541 +4791191515 Utdanningsavdelingen
Unni Valand Marnardal tannklinikk
Anto Sapina Fagleder - økonomienheten 38074550 +4794526727 Lønn- og regnskap
Marit Henriksen Konsulent 38074511 Lønn- og regnskap
Inger Marie Moi pp-rådgiver 38074759 +4740608071 PP-Tjenesten
Sigrid Leland pp-rådgiver 38074751 +4745407839 PP-Tjenesten
Ida Haslerud Stiansen pp-rådgiver 38074584 +4794510342 PP-Tjenesten
Svein-Erik Birkeland Leder 38074752 +4748150048 PP-Tjenesten
Jane Ann Jensen 38104610 Slottet tannklinikk
Solfrid Aanensen Tannhelsesekretær Slottet tannklinikk
Anette Solli Birkenes Tannhelsesekretær - Resepsjonist 38104610 +4747352751 Slottet tannklinikk
Åshild Sangesland Klinikksekretær- it-kontakt 38104610 +4791523287 Slottet tannklinikk
Dror Yaacov Tannlege Slottet tannklinikk
Ingunn Juell Hansen 38104610 +4794502229 Slottet tannklinikk
Monica Olsen Tannhelsesekretær 38104610 Slottet tannklinikk
Mona Høiland Slottet tannklinikk
Anne Vasland Tannpleier 38104610 Slottet tannklinikk
Michal Aune Regnskapssjef 38074727 +4793423200 Lønn- og regnskap
Terje Birkeland Konsulent 38074548 Lønn- og regnskap
Gry Anette Rosseland Konsulent 38074549 Lønn- og regnskap
Solfrid Gundersen Mjåland Konsulent 38074614 +4791305110 Informasjon- og service
Steinar Knutsen Fagleder politisk sekretariat 38074519 +4791685861 Informasjon- og service
Silje Hugdahl tannhelsesekretær 38031190 Rona tannklinikk
Parvaneh Dehkordy Vågsbygd tannklinikk
Fellesbruker 2 Servicetorg +4795306020 Servicetorget
Arly Hauge Fylkesutdanningssjef 38074568 +4790977432 Utdanningsavdelingen
Torbjørn Sandal Tannlege Vågsbygd tannklinikk
Anna Lüdemann Klinikkleder/Rådgiver folkehelse/tannpleier 38150000 +4794502228 Vennesla tannklinikk
Hege Valvik Syrtveit Rådgiver. Klagesaker, klagenemnd, planarbeid 38074747 Utdanningsavdelingen
Terje Damman Fylkesordfører 38074517 +4790519670 Fylkesordfører
Arnhild Myrvold Tannhelsesekretær 38531282 +4797150272 Vågsbygd tannklinikk
Helga Kristiansen Tannhelsesekretær 38345530 Lyngdal tannklinikk
Gro Hege Hansen Rådgiver, Personal. 38074648 +4794500121 Personal- og organisasjon
Marilyn Lunde Oksum 38150000 Vennesla tannklinikk
Malene Totland Tannhelsesekretær Vennesla tannklinikk
Gro Ausland Arkivmedarbeider 38074524 +4738074524 IT seksjonen
Haldis Nesheim Tannpleier 38396180 +4791779463 Lyngdal tannklinikk
Ingjerd Gundersen Tannhelsesekretær 38150000 +4797582384 Vennesla tannklinikk
Arne Karlsen Fagsjef kvalitet og internkontroll 38074698 +4792436657 Informasjon- og service
Gunn Torhild Watne Klinikkleder/tannlege 38280361 Byremo Tannklinikk
Unni Stoebner Sekretær (fri onsdager) 38074514 +4799290807 IT seksjonen
Anne-Linde Kelly Taraldsen Arkivmedarbeider 38074513 IT seksjonen
Mette-Eline Olsen PP-Rådgiver/Logoped +4747463596 PPT - Lyngdal
Lise Solgaard Økonomisjef +4795281010 Økonomi
Grete Kvinlaug Tannhelsesekretær Lyngdal tannklinikk
Kirsti Helgesen Tannpleier, IT-Ansvarlig 38050900 Rona tannklinikk
Marion Erichsen Konsulent 38074735 +4741620003 Informasjon- og service
Marit Brynjulfsen Tannpleier Søgne tannklinikk
Lene Jensen Tannhelsesekretær 38322978 +4745854949 Flekkefjord tannklinikk
Sølvi Tanja Wikstøl Seniorrådgiver 38074525 +4790847654 IT seksjonen
Kristine Magnussen Tannpleier 38150000 Vennesla tannklinikk
Ruth Schneider Lyngdal tannklinikk
Aslaug Veåsen Rådgiver 38074736 +4792848339 Økonomi
Tine Sundtoft Fylkesrådmann 38074520 +4795020265 Fylkesrådmannens stab
Jan Otto Hansen Fagleder, Samferdsel 38074597 +4794526707 Regionalavdelingen
Kari Schulstad Rådgiver 38074774 +4791539349 Økonomi
Wenche Iversen Tannhelsesekretær 38396180 +4741847289 Farsund tannklinikk
Mette Cederberg Tannhelsesekretær 38050900 Søgne tannklinikk
Gitanjali Pathak Sharma Klinikkleder/tannlege 38050900 Søgne tannklinikk
Anne Turid Konsmo Arkivkonsulent 38074569 IT seksjonen
Maarit Mannermaa-Rynning pp-rådgiver +4795191481 PPT - Lyngdal
Johan Martin Bliksfjord Konsulent 38074734 IT seksjonen
Siri Try Mørk Tannhelsesekretær 38050900 Søgne tannklinikk
Charlotte K Andersen Tannhelsesekretær 38122500 Rona tannklinikk
Cheryl Macdonald Kommunikasjonsrådgiver 38074527 +4798248507 Informasjon- og service
Siren Jessen Tannhelsesekretær 38150000 Vennesla tannklinikk
Arthur Tveiten Juridisk fagleder 38074516 +4790569790 Personal- og organisasjon
May Britt Jenssen Sirnes Tannhelsesekretær Flekkefjord tannklinikk
Anela Dukic Konsulent arkiv 38074631 IT seksjonen
Kristin Jensen Konsulent (fri fredager) 38074510 Personal- og organisasjon
Inge Hurv Fagleder budsjett 38074586 +4790752381 Økonomi
Jan Torkelsen Kommunikasjonsrådgiver 38074509 +4790726317 Informasjon- og service
Doris Høyland Klinikkleder/konsulent 38074611 +4740016727 Tannhelse
Jan Gunnar Songedal Konsulent, IT 38074529 +4797537308 IT-seksjonen
Tor Aurebekk Fylkeshovedverneombud 38074661 Fylkeshovedverneombud
Bård Andreas Lassen Rådgiver, Plan og Miljø 38074621 +4799640739 Regionalavdelingen
Aase Bjørg Rødland +4746947681 Regionalavdelingen
Tomas Brøvig Almås Rådgiver, Allmennkultur 38074583 +4790870117 Regionalavdelingen
Torvald Hellum Rådgiver 38074733 +4741160564 Regionalavdelingen
Steinar Sørheim Rådgiver 38074786 +4798676836 Regionalavdelingen
Ivar Ole Iversen Distriktskonservator +4799335113 Regionalavdelingen
Ann Monica J Bueklev Arkeolog 38074579 +4791891742 Regionalavdelingen
Kåre Kristiansen Rådgiver 38074625 +4794521866 Regionalavdelingen
Kristin Uleberg Rådgiver 38074771 +4790593663 Regionalavdelingen
Lene Saga Mosby Rådgiver, innkjøp 38074779 +4790788896 Bygg- og innkjøp
Lars Berg Holtan Rådgiver, Plan og Miljø 38074772 +4797113799 Regionalavdelingen
Bjarne T. Sørensen Antikvar 38074706 +4797636417 Regionalavdelingen
Tom Bjørn Regevik Fagarbeider 38074535 +4799515739 Regionalavdelingen
Tanja Røskar Konservator 38074578 +4795973493 Regionalavdelingen
Yvonne Fernmar Willumsen Fylkeskonservator 38074562 +4791734315 Regionalavdelingen
Lasse Moen Sørensen REG- Samferdsel og forvaltning 38074678 +4791641292 Regionalavdelingen
Kjell Vinknes 38074573 +4797525492 Regionalavdelingen
Bente Refseth Administrasjonskonsulent 38074668 +4791309638 Utdanningsavdelingen
Sheila Vaage Benestad Rådgiverkoordinator/Partnerskapskoordinator 38074587 +4793402921 Utdanningsavdelingen
Trond Reinhardtsen Rådgiver 38074564 +4791551962 Utdanningsavdelingen
Reidar Kyllesdal Seksjonsleder, Inntak og skoleutvikling 38074567 Utdanningsavdelingen
Hilde Holtskog Tønnessen Konsulent Inntak og Skoleutvikling 38074726 +4793207597 Utdanningsavdelingen
Helle Tveiten Rådgiver, fagopplæring 38074675 +4791579226 Utdanningsavdelingen
Ole Kristian Eivindson Rådgiver. Kvalitetsutvikling 38074758 Utdanningsavdelingen
Aud Buestad 38531280 Vågsbygd tannklinikk
Ole Anders Eidjord Rådgiver 38074665 +4795972925 IT seksjonen
Leif Kåre Spartveit Rådgiver 38074544 +4747887230 IT seksjonen
Manuel Birnbrich Rådgiver 38074604 +4746939933 Strategi- og utviklingsenheten
Synnøve Hynne Prebensen Fellestillitsvalgt YS 38074659 +4792897587 Fellestillitsvalgt
Anette Vesterskov Pedersen Rådgiver 38074724 +4794526767 Strategi- og utviklingsenheten
Inger Holen Regionplankoordinator 38074703 +4797970401 Strategi- og utviklingsenheten
Tore Dahlin Rådgiver 38074547 Lønn- og regnskap
Helge Ødegård Hovland Rådgiver, Teknikk og Industriell produksjon 38074523 +4795947960 Utdanningsavdelingen
Sturle Hamre Rådgiver Innkjøp 38074730 +4799296413 Bygg- og innkjøp
Angelica Luna 38074789 +4738074789 Lønn- og regnskap
Bjørn Helge Carlsen Rådgiver, økonomi 38074708 +4793238811 Økonomi
Phillip Kaspersen Pedagogisk IKT-Rådgiver 38074776 +4799786290 IT seksjonen
Karin Løvgren Stenersen Fagleder HR 38074601 +4791744395 Personal- og organisasjon
Hege Nygaard Ask PP-Rådgiver 38609332 +4794526703 PPT - Lyngdal
Hilde Eik Rådgiver 38074596 Lønn- og regnskap
Steinar Bretvik Innleid prosjektleder +4790956685 Sentraladministrasjonen
May Brit Kolstad Sandtveit Tannhelsesekretær 38273660 Mandal tannklinikk
Nermina Novic Klinikkleder/tannlege 38125000 +4741180191 Slottet tannklinikk
Nina Edvardsen Slottet tannklinikk
Gresa Dreshaj Tennhelsesekretær Slottet tannklinikk
Berit O Kristiansen Tannhelsesekretær 38531280 Vågsbygd tannklinikk
Rose Marie Handeland Klinikkleder/tannlege Flekkefjord tannklinikk
Alessandra dos Santos Vågsbygd tannklinikk
Vibeke Baardsen 38531280 Vågsbygd tannklinikk
Kristina Stulien IT-kontakt 38280361 Byremo tannklinikk
Mahabad Qader-Zadeh Tannpleier 38122500 Rona tannklinikk
Thi Thu Ha Do TANNPLEIER 38531280 +4799366843 Vågsbygd tannklinikk
Finete Ahmetaj Tannhelsesekretær 38531280 +4795553577 Rona tannklinikk
Haydith Fossheim Tannlege 38050900 +4747327655 Søgne tannklinikk
Elin Gjerdahl Tannhelsesekretær 38345530 Mandal tannklinikk
Stine Omdal Tannhelsesekretær Vågsbygd tannklinikk
Stela Georgieva Tannlege Farsund tannklinikk
Pernille Næsse Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin Vågsbygd tannklinikk
Wenche Hoem Tveit Vågsbygd tannklinikk
Britt Jane Gusevik Tannhelsesekretær 38350242 Kvinesdal tannklinikk
Janne Flåt-Larsen Tannpleier 38125000 Slottet tannklinikk
Bente Werring 38531280 Vågsbygd tannklinikk
Ellen Buestad Tannlege Vennesla tannklinikk
Carina Jakobsen TANNPLEIER 38531291 Vågsbygd tannklinikk
Anita Tønnesen Renholder Farsund tannklinikk
Anne Bystadhagen Politiker Politikerkontor
Christian Eikeland Politiker Politikerkontor
Rolf Hugo Williamsen Politiker Politikerkontor
Benedichte Limmesand Politiker Politikerkontor
Arild Birkenes Politiker Politiker
Felles Reg
Martin Gollwitzer Arkeolog +4746830330 Regionalavdelingen
Maarten Nandrup Stallemo Rådgiver, Plan og Miljø 38074552 +4791627176 Regionalavdelingen
Frode Amundsen Rådgiver, Plan og Miljø 38074778 +4747252511 Regionalavdelingen
Kai Tore Flottorp Seksjonsleder 38074656 +4792812829 Utdanningsavdelingen
Even Haldorsen Rådgiver. Fag- og voksenopplæring 38074650 +4795775907 Utdanningsavdelingen
Arna Louise Lie Rådgiver 38074679 +4797533135 Utdanningsavdelingen
Kristin Tofte Andresen Assisterende fylkesrådmann 38074575 +4799293283 Fylkesrådmannens stab
Terje Andersen Fylkestannhelsesjef 38074594 +4791137492 Tannhelse
Reidun Gyland Viken PP-sekretær 38358430 PPT - Lyngdal
Helle Mellingen Rådgiver 38074718 +4741126776 Sentraladministrasjonen
Odd Nordahl-Hansen Rådgiver hos Fylkeskonservatoren 38074627 +4790519564 Regionalavdelingen
Jannecke Hübert Konsulent 38074649 +4790756216 Tannhelse
Christian Knarvik 90885974 90885974
Christina Erdvik Heddeland Tannlege 38273660 Mandal tannklinikk
Alexandra Indridadottir Tannlege 38104610 Slottet tannklinikk
Franziska Rockmann Tannlege 38531280 Vågsbygd tannklinikk
Morcal Rahami Tannhelsesekretær +4790364473 Søgne tannklinikk
Linn Oppedal Strann Tannlege 38122500 Rona tannklinikk
Petar Uzunov Tannlege 38122500 Rona tannklinikk
Jürgen Rockmann Tannlege 38122500 Rona tannklinikk
Doris Høyland Klinikkleder/konsulent 38074611 +4740016727 Lyngdal tannklinikk
Gunvor Navrestad Tannhelsesekreter 38322978 +4738371990 Sirdal tannklinikk
Astrid Engan Mehl Tannlege 38122500 Rona tannklinikk
Ingrid Elisabeth Lenkitsch Engstrand Tannhelsesekretær Rona tannklinikk
Marit Vatn Jensen Rådgiver 38074769 +4740462633 Regionalavdelingen
Jorunn Marie Langeland Renholder Vågsbygd tannklinikk
Anne Margrethe Larsen Politiker Politiker
Sally Vennesland Politiker Politikerkontor
Svein Bringsjord Politiker Politikerkontor
Steinar Bergstøl Andersen Politiker Politikerkontor
Karin Hodne Politiker Politikerkontor
Sølvi Gjerdal Thomassen Politiker Politikerkontor
Bente Birkeland Politiker Politikerkontor
Nils Harald Rennestraum Politiker Politikerkontor
Ånen Werdal Politiker Politikerkontor
Jan Egil Salvesen Politiker Politikerkontor
Øystein Olsen Politiker Politikerkontor
Benjamin Grønvold Politiker Politikerkontor
Janne Karin Nesheim Politiker Politikerkontor
Jørg Magne Hadland Politiker Politikerkontor
Stein Inge Dahn Politiker Politikerkontor
Johan Fredric Berntsen Politiker Politikerkontor
Thor Jørgen Tjørhom Politiker Politikerkontor
Helge Sandåker Politiker Politikerkontor
Oddlaug Hesland Tjomsland Politiker Politikerkontor
Helene Bjerke Fredheim Politiker Politikerkontor
Dan Marius Svendsen Politiker Politikerkontor
Harald Fauskanger Andersen Politiker Politikerkontor
Janne Nystøl Politiker Politikerkontor
Kåre Glomsaker Politiker 38074602 Politikerkontor
Vidar Sveinung Kleppe Politiker Politikerkontor
Sigmund Oksefjell Politiker Politikerkontor
Anju Manneråk Politiker Politikerkontor
Alexander Etsy Jensen Politikerkontor
Kirsten Huser Leschbrandt Politiker Politikerkontor
Ingvild Thorsvik Politiker Politikerkontor
Jan Kenneth Stavenes Politiker Politikerkontor
Torfinn Kleivset Politiker Politikerkontor
Jan Erik Tønnesland Politiker Politikerkontor
Jan Rob Politiker Politikerkontor
Britt Tove Stokke Politiker Politikerkontor
Erik Müller Politiker Politikerkontor
Irene Solli Politiker Politikerkontor
Marianne Tovsen Politiker Politikerkontor
Reidun Gøthesen Scherpf Politiker Politikerkontor
Fredrik Jensen Politiker Politikerkontor
Kari Røynlid Politiker Politikerkontor
Mali Steiro Tronsmoen Politiker Politikerkontor
Marianne Osberg Larsen Politiker Politikerkontor
Sigrid Tufteland Politiker Politikerkontor
Gisle Meininger Saudland Politiker Politikerkontor
Jo Viljam Drivdal Samferdselsseksjonen / Leder bymiljøpakka +4790192351 Samferdselsseksjonen
Wanja Richardsen Kommunikasjonsrådgiver 38074530 +4791395036 Informasjon- og service
Berit Stolpestad Fellestillitsvalgt Fellestillitsvalgt
Eivind Aurebekk pp-rådgiver 38074754 +4791566797 PP-Tjenesten
Per Emil Estrup Klinikkleder Mandal og Marnardal, Tannlege Mandal tannklinikk
Nori Bashar Tannlege Mandal tannklinikk
Tove Lill Øgrey Tannhelsesekretær Vågsbygd tannklinikk
Sigurd Tangstad Klinikkleder/tannlege +4794541309 Vågsbygd tannklinikk
Andreas Taby Tannlege Kvinesdal tannklinikk
Anne-May Heskestad Gyberg Sykepleier Vågsbygd tannklinikk
Boguslawa Szachnowska Tannlege Flekkefjord tannklinikk
Åshild Efteland Tannpleier Vågsbygd tannklinikk
Inga Zilinskaite-Petrauskiene Tannlege Rona tannklinikk
Tor Johan Mathisen Politiker Politikerkontor
Kjell Ståle Hamar Politiker Politikerkontor
Cicilie Sømme Tannhelsesekretær Farsund tannklinikk
Sirild Kjærgaard Robertsen Tannhelsesekretær Flekkefjord tannklinikk
Inger Lise Andersen 38074791 Lønn- og regnskap
Sigrun Heimdal Tannhelsesekretær +4794858717 Søgne tannklinikk
Astrid Marie Lund Konsulent politisk sekretariat/VABUR +4747349083 Informasjon- og service
Nancy Sture Olsen Konsulent 38074623 IT seksjonen
Kjetil Dale Politiker Politikerkontor
Siv Odden Søgne tannklinikk
Reidun Bakken Politiker Politiker
Henriette Brekne Jensen Politiker Politiker
Eva Bergh Inntak og skoleutvikling 38705466 +4797579721 Utdanningsavdelingen
Oddbjørg Bulæg Politiker Politiker
Espen Sødal pp-rådgiver 38074671 +4795797142 PP tjenesten
Svanhild Tronstad Tannpleier +4797595286 Tannhelse
Farial Batul Mandall tannklinikk
Marianne Gjellestad Rådgiver/Jordmor, Personal. +4797006244 Personal- og organisasjon
Hanne Kærgaard Hansen 38074760 IT seksjonen
Camilla Thomassen Konsulent +4748079945 Informasjon- og service
Harald Kimestad Rådgiver +4791331490 Bygg- og innkjøp
Roger Dyrøy Fylkesbiblioteksjef +4794786674 Regionalavdelingen
Hans Lund Seniorrådgiver 38074634 +4791826507 Utdanningsavdelingen
Edda Kristmundsdottir Tannhelsesekræter +4748219093 Tannhelse
Ann Sherin Skollevold Rådgiver – Samferdsel 38074709 Regionalavdelingen
Tatiana Svege Flekkefjord tannklinikk
Elisabeth Hording Mathisen Rådgiver 38074720 Regionalavdelingen
Per Lüdemann Ass. tannhelsesjef 38074673 +4741454389 Tannhelse
Kjerstin Lee Steinsland Tannhelsesekretær Rona tannklinikk
Hege Aadnevik Robsahm Tannhelsesekretær Vågsbygd tannklinikk
Garthigaa Kulendran Vågsbygd tannklinikk
Logos Logos VAF
Hadis Khorshidian Tannpleier Tannhelse
Astrid Bjoraa 38074793 Lønn- og regnskap
Camilla Larsen Konsulent, IT 38074701 +4790036202 IT seksjonen
Jan Henrik Danielsen Juridisk rådgiver 38074574 Organisasjonsseksjonen
Hege Andreassen Arkeolog +4792042505 Regionalavdelingen
Karianne Fossen Vågsbygd tannklinikk
Anita Skogrand Kanck IT konsulent 38074616 +4793435563 Tannhelse
Gro Pedersen Fagsjef Dokumentsenteret 38074507 +4747685879 IT seksjonen
Åse Lill Kimestad Assisterende fylkesutdanningssjef 38074624 +4797548409 Utdanningsavdelingen
Tanja Øverland Rådgiver, Plan og Miljø +4794891486 Regionalavdelingen
Camilla Charlotte Vian Gulliksen Tannpleier Flekkefjord tannklinikk
Elin Finne Rådgiver bygningsvern +4790881874 Regionalavdelingen
Aase Bessesen Rådgiver - bygningsvern +4797569285 Regionalavdelingen
Bianca Pasquarelli Arkivmedarbeider IT seksjonen
Anette Haugerud Numme Tannpleier Kvinesdal tannklinikk
Siren Strengenes Lærling 38074740 Utdanningsavdelingen
Ruben Thorsen IT seksjonen
Claudia Ferreira Schille IT seksjonen
Anne Synnøve Juel Sundsteigen Rådgiver 38278607 +4795849005 Utdanningsavdelingen
Nora Dabestani Tannpleier +4745523782 Mandal tannklinikk
Gunvor Birkeland Politiker
Morten Ekeland Politiker
Birte Simonsen Politiker
Beate Marie Johnsen Politiker
Mathias Bernander Politiker
Steffen Aamodt +4798848428 Politiker
Randi Olaug Øverland Politiker
Kai Steffen Østensen 45414793 Politiker
Helge Stapnes Politiker
Line Strisland Politiker
Tore Askildsen Fylkesvaraordfører +4799034785 Politiker
Anne Ma Timenes Politiker
Per Sveinung Stordrange Politiker
Ine Kristine Gundersen Haave Politiker
Gro Boge Aasheim Politiker
Even Tronstad Sagebakken Politiker
Rune André Sørtveit Frustøl 99497762 Politiker
Maria Christina Gjestland Konsulent 38074603 Informasjon- og service
Melisa Colic Lyngdal tannklinikk
Bjørn Bygjordet Eikeland Lyngdal tannklinikk
Theis Salvesen Politiker Politiker
Hannah Benedichte Teigland Dybesland Politiker Politiker
Monika Hagen Politiker Politiker
Ingrid Merethe Williamsen Politiker Politiker
Dag Vige Politiker Politiker
Knut Helge Thompsen Politiker Politiker
May Erna Karlsen Politiker Politiker
Terje Svendsen Politiker Politiker
David Anand Goksem Politiker Politiker
Anders Ramsland Politiker Politiker
Stina Therese Hessaa Politiker Politiker
Anne Bente Birkeland Politiker Politiker
Børje Michaelsen Rådgiver statistikk og analyse, Seksjon for samfunns- og næringsutvikling +4793242783 Regionalavdelingen
Stian Johansen IT-Lærling 48282544 IT seksjonen
Diana Meta Paula Stegmaier kjeveortoped Vågsbygd tannklinikk
Michael Aas Rådgiver - bygningsvern Regionalavdelingen
Espen Peersen Prosjektleder +479013938 IT seksjonen
Tor Ragnar Møller-Hansen Rådgiver innkjøp 38074554 Bygg- og innkjøp
Herolinda Elezaj 38074531 +4747178206 Regionalavdelingen
Lars Jørgen Hauge Politiker Politiker
Terje Imeland Politiker Politiker
Veronica Gomez Joffre Tannlege +4741722565 Kvinesdal tannklinikk
Kristian Rønnekleiv Fagleder klient og datasenter 38074628 IT-seksjonen
Sazan Dara Vågsbygd tannklinikk
Mats Dahl Aanonsen Rådgiver idrett 38074702 Regionalavdelingen
Claudia Margenfeld Tannhelsesekretær Kvinesdal tannklinikk
Joakim Høyland Politiker Politiker
Trine Lise Systad Politiker Politiker
Jorunn F. Roland Politiker Politiker
Charlotte Wesenberg Politiker Politiker
Turid Håland Politiker Politiker
Gudrun Strengenes Politiker Politiker
Marit Skogen Politiker Politiker
Benny Andre Johansen Rådgiver, Seksjon for samfunns- og næringsutvikling +4790151372 Regionalavdelingen
Tor Andre Fjellstad Psykolog 38074556 +4790260158 PP-Tjenesten
Idun Berge Ottersen 38074749 Lønn- og regnskap
Lena Renstrøm Mjåland Psykolog PP-Tjenesten
Nina Stenbro Rådgiver +4795789289 Regionalavdelingen
Bent Storå Psykologspesialist Slottet tannklinikk
Fred Skagestad Politiker Politiker
Deanna Haslerud Politiker Politiker
Torbjørn Torblå Politiker Politiker
Håvard Solum Politiker Politiker
Agnes Norgaard Politiker Politiker
Hildegunn Fardal Politiker Politiker
Sondre Austvik Politiker Politiker
Silje Narvestad Politiker Politiker
Hadisjat Saitova Vågsbygd tannklinikk
Najila Hayati +4790806784 Vågsbygd tannklinikk
Astrid Austeid Fjose Hospitant/Grafiker 38074533 +4799695118 Informasjon- og service
Cameron Halvorsen Informasjon- og service
Merethe Anette Ryen Prosjektleder Likestilt Arbeidsliv +4797794835 Regionalavdelingen
Kristina Kjøstvedt Mandal tannklinikk
Signe Elizabeth Bentsen Soteland Hegnander Tannlege Mandal tannklinikk
Michelle Fiveland Fylkesrevisjonen
Galina Furholt Lønn- og regnskap
Reidun Langenes Tannhelsesekretær Mandal tannklinikk
Vegard Bartnes Lærling Informasjon- og service
Caroline Thea Mikkelsen Tannpleier +4740169130 Vennesla tannklinikk
Elise Lunner Nyberg Tannlege Vennesla tannklinikk
Hege Kristin Martinsen +4746675268 Regionalavdelingen
Susanne Eidsaa Vågsbygd tannklinikk
Vibeke Olsen Lærling Utdanningsavdelingen
Svein Eskeland Rådgiver 38074670 Økonomi
Synnøve Torgersen Skårdal +4791555060 Økonomi
Sindre Tobias Thorsen Tannlege Vennesla tannklinikk
Helene Føreland Vågsbygd tannklinikk
Erling Nitter Dalen Rådgiver 38074797 +4748180927 Regionalavdelingen
Thea Martine Hagenes IT-Lærling IT seksjonen
Monica Harsvik Smith-Tønnessen Fylkesrevisjonen
Sigve Johannes Yndestad Hovden IT-Lærling 38054750 IT seksjonen
Camilla Jakobsen Ousland Tannlege Flekkefjord tannklinikk
Mona Kristensen Tannhelsesekretær Vågsbygd tannklinikk
Lill Terese Indridadottir Tannlege Slottet tannklinikk
Endre Helgeland Karlsen Informasjon- og service
Bent Sigmund Olsen Prosjektmedarbeider +4797760469 Regionalavdelingen
Adrian Alexandersen Politiker Politiker
Elisabeth Målen pp-rådgiver 38074795 +4794888158 PP-Tjenesten
Oddvar Nesland Rådgiver +4740217302 Bygg- og innkjøp
Tone Vatland Flekkefjord tannklinikk
Asja Kaiharova Slottet tannklinikk
Ragnhild Reppen Tannhelsesekretær Flekkefjord tannklinikk
Adriana Ruiz Prosjektmedarbeider Regionalavdelingen
Stein Løvdahl Fylkesrevisjonen
Lena Marie Hansen Lønn- og regnskap
Torjus Finstad Ledaal Fylkesrevisjonen
Cagri Dörter Tannlege Farsund tannklinikk
Karoline Holtskog Tønnessen Tannhelse
Arberesha Veligi Vågsbygd tannklinikk
Andrezza Matthiesen +4738325010 Flekkefjord tannklinikk
Ungdommens Fylkesting
Thomas Andrè Johansen 38197699 +4748484884 IT seksjonen
Christiane Costa Tannhelsesekretær +4746936350 Flekkefjord tannklinikk
Marte Bredesen Drageset Regionalavdelingen
Nor Mohammed Ali Mandal tannklinikk
Adel Al-Khafaji Høgetveit Informasjon- og service
Rune Alexander Fredriksen Regionalavdelingen
Jo Erlend Thunberg +4795992262 IT seksjonen
Mortadha Al-hasnawi Tannlege Slottet tannklinikk
Caroline Marie Aarli Slottet tannklinikk
Karl Naadland Janz IT seksjonen
Amir Simyar Søgne tannklinikk
Joakim Aalstad Winterwoll Regionalavdelingen
Eli Ågedal Byremo VGS
Reidar Jensson Ågedal Byremo VGS
Erlend Aas Byremo VGS
Arild Aase Byremo VGS
Anja Carine Aurenes Adjunkt med tilleggsutdanning 38278712 Byremo VGS
Odd Terje Brandsdal Byremo VGS
Anita Christensen Byremo VGS
Stine Albæk Christensen Byremo VGS
Reidun Dalan Byremo VGS
Roger Eikeland Adjunkt m/opprykk Byremo VGS
Gerd Karin Flottorp Sekretær 38281400 Byremo VGS
Andreas Forgard Byremo VGS
Frida Linnea Gundersen Byremo VGS
Otto Herman Haaheim Adjunkt +4797117492 Byremo VGS
Morten Haave Byremo VGS
Torkel Haddeland Byremo VGS
Marit Kleveland Hagen Adjunkt Byremo Vgs +4799164758 Byremo VGS
Sveinung Haugeland Byremo VGS
Maria Gundine Berås Homdal Byremo VGS
Ingunn Kleggetveit Avdelingsleder 38281402 +4795051233 Byremo VGS
Kåre Kvåle Byremo VGS
Ellen Kylland INSTITUSJONS KOKK +4741579488 Byremo VGS
Øystein Lauen 38281413 +4790921845 Byremo VGS
Eduard Lecusanu Byremo VGS
Martin Sturla Ledang +4740495117 Byremo VGS
Ånen Leland Driftsoperatør 38281400 +4794521982 Byremo VGS
Øyvind Leland Byremo VGS
Gunn Reidun Løland Arbeidsterapeut Byremo Vgs Byremo VGS
May-Elisabeth Lorenz ADJUNKT M/OPPR BYREMO VGS +4795879995 Byremo VGS
Enis Mehicevic IT-lærling 38281408 40141144 Byremo VGS
Frank Birger Meland Fagarbeider 38281400 Byremo VGS
Sissel Nepstad Byremo VGS
Helle Ringereide Arbeidsterapeut Byremo VGS
Elisabeth Hærås Sæløen Byremo VGS
Lidia Petr Sokolova Byremo VGS
Mirela Mariana Stanica +4798644795 Byremo VGS
Eivind Systad Adjunkt (med tilleggsutdanning) Byremo VGS
Jan Telhaug Rektor +4795046930 Byremo VGS
Thor Thomassen Byremo VGS
Frank Tveiten Byremo VGS
Åge Vasland Byremo VGS
Irene Vasland Byremo VGS
Tomas Werdal IT Ansvarlig 38281417 +4799090955 Byremo VGS
Gunnar Jensen
Bjørn Martens
Terje Rike Kvadraturen Skolesenter
Rune Sørensen Kvadraturen Skolesenter
Paul Svennevig
Jørgen Tingstveit Kvadraturen Skolesenter
Hilde Rebeca Aabel KKG VGS
Gudveig Åmdal KKG VGS
Signe Marit Syvertsen Aas KKG VGS
Lillian Aase Rådgiver +4748889864 KKG VGS
Knut Gunnar Aasen rektor 38705002 +4791166310 KKG VGS
Sig Tove Aasen Lektor KKG VGS
Odd Helge Aaserød Lektor M.Tillegsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Maren Lande Aasrum KKG VGS
Odd Aksnes Lektor +4740411139 KKG VGS
Linn Holm Alexandersen Bibliotekar KKG VGS
Harald von Krogh Alfstad 38705000 +4791718300 KKG VGS
Ann Cathrine Andersen Ledergruppe 38705017 +4741208880 KKG VGS
Ina Vangsnes Andersen KKG VGS
Odd Gunnar Andreassen Lektor m/tilleggsutdanning KKG VGS
Steinar Andreassen Lektor i historie og samfunnsfag 38278636 KKG VGS
Audny Kristin Arnesen Konsulent 38705135 KKG VGS
Anne Gro Ausel KKG VGS
Cadaysay Cadeys Ayanle Renholder KKG VGS
Birgitte Vegsgaard Bårdsen Adjunkt Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Venke Bakke Helsesøster 38075102 90033192 KKG VGS
Arne Landmark Bakken Lektor +4799553383 KKG VGS
Tanushri Banerjee-Wøien KKG VGS
Helga Kristine Bates Realfags lektor med tilleggsutdanning +4747270952 KKG VGS
Gunnar Bech Ledergruppe 38705004 +4791395657 KKG VGS
Luying Wang Belsnes lektor m. tillegsud +4793891907 KKG VGS
Jan Erik Berg Lektor (med tilleggsutdanning) KKG VGS
Line Cecilie Enervold Berg Bibliotekar KKG VGS
Nina Berg Adjunkt +4748077730 KKG VGS
Ingjerd Bergland KKG VGS
Gunvor Birkeland Ledergruppe 38705003 +4795247542 KKG VGS
Sigfred Birkeland Vaktmester +4798604478 KKG VGS
Inger Helene Bjelle KKG VGS
Wenche Bjørkås Sekretær 38705092 KKG VGS
Berit Sofie Blomgren KKG VGS
Vidar lærer KKG VGS
Majken Boysen Adjunkt M. Tillegsutd. Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Gro Bråten Ledergruppe/ Karrieresenteret 38705125 +4790520198 KKG VGS
Anne Cathrine Bragdø Helsesøster 38705131 91511084 KKG VGS
Patricia Olivia Brandvik KKG VGS
Anja Brunvand Lærer +4799636766 KKG VGS
Kenneth Christiansen KKG VGS
Jon Christoffersen Realfag (Matematikk, Naturfag og IT) +4798630970 KKG VGS
Bodil Dale Lærer 38705007 KKG VGS
Kjetil Damsgaard Lektor KKG VGS
Guri Danielsen Lektor M.Tillegsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Ellen Siri Einstabland KKG VGS
Eirunn Nesset Ellefsen Karrieresenteret 38705100 KKG VGS
Kenan Emiri renholder +4797763383 KKG VGS
Helge Engebrethsen Lektor med opprykk +4790523081 KKG VGS
Stig Einar Ertresvåg Lektor idrettsfag/Kroppsøving +4792221044 KKG VGS
Atle Evje KKG VGS
Ina Farbrot KKG VGS
Kristine Farbrot KKG VGS
Helena Farsirotos 38077348 KKG VGS
Maria Feed KKG VGS
Birthe R. Fennefoss Lektor med tilleggsutdanning KKG VGS
Trond Besse Fjeld KKG VGS
Ole Johan Forsetlund KKG VGS
Reidun Fosseli KKG VGS
Beate Sofie Fosselie Idretts lærer KKG VGS
Frode Fredriksen +4797515222 KKG VGS
Irene Friestad Avdelingsleder 38705008 +4797784985 KKG VGS
Heidi Frigstad KKG VGS
Arnstein Ellefsen Frikstad KKG VGS
Susanne Fuglestad KKG VGS
Hege Brøvig Grundetjern lektor med tilleggsutdanning KKG VGS
Marianne Stray Grundetjern +4741303022 KKG VGS
Linn Bay Gundersen Lektor +4740065483 KKG VGS
Mona Skaiaa Håkonsen KKG VGS
Melanie Hagen Konsulent +4790478044 KKG VGS
Tommy Halvorsen KKG VGS
Harald Hamre Kantineleder KKG VGS
Hilde Hangeland +4799042219 KKG VGS
Inger Lise Hannaas KKG VGS
Yngvar Hannevik +4799395562 KKG VGS
Synne Repp Hansen KKG VGS
Ole Christian Hapnes KKG VGS
Erlend Harbo lektor, realfag KKG VGS
Trine Einerkjær Harbo Lektor avdeling realfag KKG VGS
Gerd Ragnhild Haugaa-Hageland Ledergruppe 38705009 KKG VGS
Elin Haugaa Lektor ( med tillegsutdanning ) KKG VGS
Emilie Haugaa KKG VGS
Johnny Sangvik Hauge IT / IKT KKG VGS
Anette Haugen Lektor med tilleggsutdanning KKG VGS
Karianne Heggem-Hansen KKG VGS
Gunnar Heimdal Lektor m.tilleggsutd. Kr.Sand katedralskole Gimle KKG VGS
Anette Henningsen Master i spesialpedagogikk +4790186898 KKG VGS
Sissel Søllesvik Herlofsen KKG VGS
Gunn Beate Hoven Hervold Lektor m/opprykk KKG VGS
Line Hodne Adjunkt KKG VGS
Sille Pernille Boelsmand Højholdt KKG VGS
Cecilie Holmquist KKG VGS
Isabell Holsen Lektor med tilleggsutdanning KKG VGS
Anne Kristin Holte Adjunkt med opprykk KKG VGS
Bente Holtskog Realfag KKG VGS
Kari Holvik HT 38705132 +4792822603 KKG VGS
Hege Andersen Homme Adjunkt m/opprykk KKG VGS
Tim Hope Ledergruppe 38705006 +4748003740 KKG VGS
Astri Jortveit Horn Lektor M.Tilleggsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle 91551956 +4791551956 KKG VGS
Frank Humlekjær Rådgiver 38705014 +4748889860 KKG VGS
Line Kleivset Jåtun KKG VGS
Arvid Jensen Lektor m/ tilleggsutdannelse +4792420369 KKG VGS
Hilde Stray Jensen Rådgiver +4748889862 KKG VGS
Kristel Jensen lektor KKG VGS
Kristin Charlotte Jensen KKG VGS
Eivind Jørgensen +4795897130 KKG VGS
Karina Jørgensen Spesialpedagog 38705132 +4793058172 KKG VGS
Sigurd Hagen Johansen Realfagslektor med tilleggsutdanning KKG VGS
Johnar Johnsen KKG VGS
Marius Johnsen lærer idrettsfag, Kristiansand Katedralskole Gimle KKG VGS
Marte K. H. Johnson KKG VGS
Eva-Maria Jordbrudal Adjunkt m. tilleggsutd. KKG VGS
Eline Jortveit KKG VGS
Øivind Theodor Jortveit Renholder +4799420592 KKG VGS
Daniel B. Jurado KKG VGS
Hanne Kaaløy KKG VGS
Erlend Kalstad KKG VGS
Marit Kalstø KKG VGS
Lene Haugmoen Kapstad Lektor (med tilleggsutdanning) KKG VGS
Line Karlsen KKG VGS
Ingrid Marie Kaurin Adjunkt Kr.Sand Katedralskole Gimle, realfag KKG VGS
Elsa Marit Aandstad Knutsen Lærer på avdeling for Helse - og oppvekstfag KKG VGS
Såzen Larsen Kusano HT +4790858838 KKG VGS
Inge Kyllingstad Lærer +4799505081 KKG VGS
Benedicte Lagarhus Adjunkt m. tilleggsutd. +4799370457 KKG VGS
Jacqueline de Vylder Larsen KKG VGS
Vibeke Lauritsen Lektor +4795759541 KKG VGS
Vidar Lie Lektor M.Tillegsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Turid Neeb Lien KKG VGS
Thomas Augusto Lindal Lektor M.Tillegsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle +4797664674 KKG VGS
Kathrine Thorstensen Lindekleiv Rådgiver 38705015 +4748889866 KKG VGS
Maria Løvgren Realfag (Matematikk og naturfag) +4748199790 KKG VGS
Turi Haugenes Loland KKG VGS
Edgar Lopez KKG VGS
Einar Kristen Loshamn KKG VGS
Evy Ann Ludvigsen Karriereveileder 38705150 KKG VGS
Kristine Lunde-Borgersen KKG VGS
Mats Lunde IT /IKT 38705110 +4793697181 KKG VGS
Belinda Lynée KKG VGS
Bjørnar Mæland Realfag (Kjemi, Matematikk, Naturfag) KKG VGS
Tor Magnesen 38054730 KKG VGS
Andreas Magnus Lektor med tilleggsutdanning +4798420222 KKG VGS
Anne Britt Markussen LEDENDE RENHOLDER. +4741421706 KKG VGS
Mette Midling-Jenssen HT 38705132 +4793058172 KKG VGS
Anne-Celine Ruel Mjåland lektor med opprykk KKG VGS
Kjell Mjåland KKG - Realfag - Lektor med tilleggsutdanning +4790659969 KKG VGS
Trine Hammerstrøm Mjåland KKG VGS
Tor Arne Mjølund 38705000 +4791642195 KKG VGS
Marthe Johanne Moe Lektor m.tilleggsutd. KKG VGS
Linda Gunneklev Mølland Lektor med tilleggsutdanning. Avd. realfag 38705000 +4797961371 KKG VGS
Christine Mydland +4797955253 KKG VGS
Unni Drangsholt Myhre adjunkt KKG VGS
Ingrid Karine Syvertsen Myklebust Lektor m/opprykk KKG VGS
Sylvi Lise Myklebust KKG VGS
Åse Neset KKG VGS
Heidi Solvik Nevestad Fagarbeider +4748889863 KKG VGS
Aud Bente Nordal +4738705000 KKG VGS
Tor Erik Nordskag Lektor med opprykk +4741849862 KKG VGS
Håvard Nylund +4795202221 KKG VGS
Kari Nyutstumo Avdelingsleder for samfunnsfag 38705005 +4795775036 KKG VGS
Eun Ja Ødegård KKG VGS
Lisbeth Øvland konsulent 38705123 KKG VGS
Laila Lund Ohnstad Karrieresenteret 38705151 KKG VGS
Simon Wigstøl Olesen KKG VGS
Judith Olsen KKG VGS
Kristin Ose Adjunkt med tilleggsutd. KKG VGS
Siri Ida Ovanger Adjunkt KKG VGS
Harald Tellef Pedersen +4792045597 KKG VGS
Jørg Inge Stray Pedersen Lektor med tillegsud. +4748135546 KKG VGS
Marit Dahl Pedersen Kantinemedarbeider +4797099602 KKG VGS
Sigurd Pedersen Lærer +4747646388 KKG VGS
Stian Pedersen IT / IKT KKG VGS
Kirsten Marie Polenz IT / IKT / Karrieresenter KKG VGS
Milena Popovic Karrieresenteret 38705149 KKG VGS
Bjørg Randøy KKG VGS
Håkon Raustøl Lektor med tilleggsutdanning. Matematikk KKG VGS
Lars-Christian Reibrå Lektor KKG VGS
Hilde Binnie Reme KKG VGS
Riborg Anna Ringereide Lektor m/opprykk 90964765 KKG VGS
Hege Aamdal Rislaa KKG VGS
Sudawadee Rølland KKG VGS
Anette Rolland Fagarbeider KKG VGS
Helga Rosenberg 38507046 +4748136485 KKG VGS
Jonas Rosenvold KKG VGS
Jan Erik Ryen KKG VGS
Geir Kåre Rykhus Adjunkt med tillegg KKG VGS
Anette Seland Sætrum IT / Karrieresenter / IKT +4747452111 KKG VGS
Nina Schage KKG VGS
Siren Hæstad Skadal Lektor M.Tilleggsutd. Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Vidar Skjekkeland Rådgiver KKG VGS
Kristian Andreas Skjelbred-Knudsen Avdelingsleder for Samfunnsfag og Vg2 Studiespesialiserende 38705011 +4797546545 KKG VGS
Åshild Skofteland Ledergruppe 38705194 +4795935428 KKG VGS
Ernst Martin Skogseid Lektor M.Tillegsud. Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Turid Skoland Konsulent 38705137 +4797588449 KKG VGS
Janne Skraastad KKG VGS
Rune Skretteberg 38705000 +4747261385 KKG VGS
Ådne Slettebo IT Ansvarlig / IKT 38705111 +4795205399 KKG VGS
Torild Smith KKG VGS
Marit Sørvig KKG VGS
Jon-Eivind Solheim KKG VGS
Merethe Solheim Sekretær - Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Tore Solheim Vaktmester 38705130 +4798604479 KKG VGS
Anette Langfeldt Sommerset KKG VGS
Rigmor Angell Stakkeland lektor m/opprykk KKG VGS
Grete Steen lektor med opprykk KKG VGS
Ellen Steinsland Lektor 38705003 +4791119257 KKG VGS
Thore Steinsland Lektor m. tillegsutd. +4797184053 KKG VGS
Liv Randi Stenberg Lektor KKG VGS
Åse Storberget KKG VGS
Tove Linda Stray Adjunkt Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Kristin Erlandsen Strømme Lektor Krs.Katedralskole Gimle KKG VGS
David Sundell +4747371233 KKG VGS
Alf Erik Svela Idrettslektor med tilleggsutdanning +4790948028 KKG VGS
Hege Therese Syvertsen Realfag, matematikk, IB +4791164909 KKG VGS
Silje Meenakshi Thomassen Lektor med tilleggsutdanning +4790641184 KKG VGS
Gunnar Thorsen Lektor (med tilleggsutdanning) Ingen +4790552459 KKG VGS
Ragnhild Kühn Thorsen 38705132 +4793058172 KKG VGS
Thomas Tønnessen KKG VGS
Ingve Tofteland KKG VGS
Silje Therese Mørka Torkelsen KKG VGS
Ane Haugland Torset KKG VGS
Kjetil Tveit +4790537799 KKG VGS
Tuva Tveit Karrieresenteret 38705149 KKG VGS
Janne Ugland KKG VGS
Ellen Unhammer Spesialpedagog / rådgiver KKG VGS
Sigrun Vaksvik lærer KKG VGS
Anita Valborgland Arbeidsterapeut - Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG VGS
Ida Valeur Lektor med tilleggsutdanning, realfag KKG VGS
Bente Elisabeth Vetland 38705019 KKG VGS
Camilla Michelsen Vikeså Lektor med opprykk KKG VGS
Vidar Waag lektor med tilleggsutdanning 38705000 +4791169354 KKG VGS
Kjersti Kivle Westergren 38705007 +4797016526 KKG VGS
Martin Westersjø KKG VGS
Eva-Christine Wieser KKG VGS
Anders Wiik KKG VGS
Svein Winther KKG VGS
Vegard Witzøe Ledergruppe 38705010 +4795242929 KKG VGS
Siren Breidalen Wulff Rådgiver 38705013 +4748889861 KKG VGS
Anja Glad von Zernichow Avdeling for realfag. Matematikk 38705000 +4793295547 KKG VGS
Jon Grindland Adjunkt Kr.Sand Katedralskole Gimle KKG RES
Ann-Christin Hellerslien KKG RES
Britt Ådnegard Kvadraturen Skolesenter
Grete Seland Aasen Helsesøster 38077323 97506838 Kvadraturen Skolesenter
Alf Abrahamsen Kvadraturen Skolesenter
Salma Mohamed Almagdami Kvadraturen Skolesenter
Arnt Anders Almedal Kvadraturen Skolesenter
Bernt Rolf Almedal Underv.Insp. Kvadraturen Skole 38077431 +4791802284 Kvadraturen Skolesenter
Birger Hermann Andersen +4793826500 Kvadraturen Skolesenter
Kristian Aurebekk Andersen Lektor med tilleggsutdanning Kvadraturen Skolesenter
Odd Magne Andersen Lærer Kvadraturen Skolesenter
Wenche Holtsmark Andersen 38073000 Kvadraturen Skolesenter
Erling Andresen Avdelings leder 38077315 +4791601817 Kvadraturen Skolesenter
Eva Sæthern Arneberg 38077324 +4748143556 Kvadraturen Skolesenter
Frode Arntsen 38077388 +4792444556 Kvadraturen Skolesenter
Rune Aslaksen 38077419 +4797541747 Kvadraturen Skolesenter
Knut Harald Gabow Au 38077378 Kvadraturen Skolesenter
Ingrid Auglænd +4791745618 Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Augland 38077370 +4791876547 Kvadraturen Skolesenter
Vibeke Aulin Kvadraturen Skolesenter
Jostein Austvik Lektor 38077300 +4791621185 Kvadraturen Skolesenter
Eva Bakke Kvadraturen Skolesenter
Torill Bakke 38077321 +4795745785 Kvadraturen Skolesenter
Safeta Becirbegovic Kvadraturen Skolesenter
Hacina Bensizerara Fagarbeider - Kvadraturen skolesenter Kvadraturen Skolesenter
Asbjørn Berås +4790926006 Kvadraturen Skolesenter
Bente Berg Kvadraturen Skolesenter
Reidun Berg Kvadraturen Skolesenter
Brit Herborg Bergby 38077361 Kvadraturen Skolesenter
Øyvind Berglihn Kvadraturen Skolesenter
Lars Berrum 38077388 +4793881011 Kvadraturen Skolesenter
Anne Karèn Birkeland Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole 38077435 +4797587172 Kvadraturen Skolesenter
Trine Syvertsen Bjerke Lærer Kvadraturen Skole 38077370 +4792016375 Kvadraturen Skolesenter
Sigrid Bjørnaali +4791624442 Kvadraturen Skolesenter
Aina Bjørndal Kvadraturen Skolesenter
Tor Idar Bjørneseth Rådgiver 38077335 +4741501187 Kvadraturen Skolesenter
Bjørghild Bjorå +4745432950 Kvadraturen Skolesenter
Mette Bonde Adjunkt Kvadraturen Skolesenter
Reidar Borgersen Kvadraturen Skolesenter
Tatiana Borgersen Kvadraturen Skolesenter
Terje Brandsnes 41126406 +4741126406 Kvadraturen Skolesenter
Erlend Bremset Lektor m/opprykk 38077389 +4797160244 Kvadraturen Skolesenter
Gerd Ingfrid Brufjell 38077426 Kvadraturen Skolesenter
Frank Robert Bruheim +4790549286 Kvadraturen Skolesenter
May Elisabeth Brurberg Kvadraturen Skolesenter
Jo Viggo Buås Kvadraturen Skolesenter
Lisa Byrkjedal Kvadraturen Skolesenter
Pamela Huerta Cepeda Kvadraturen Skolesenter
Castro Carlos Efren Chaves Kvadraturen Skolesenter
Alice Falch Coward 38090955 +4795157653 Kvadraturen Skolesenter
Mona Bakken Damsgaard Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole 38077360 +4799329222 Kvadraturen Skolesenter
Nihren Moshe Dawood Renholder Kvadraturen Skole Kvadraturen Skolesenter
Imani Marie Dorsey Kvadraturen Skolesenter
Line Nordby Drivdal Fagarbeider- Kvadraturen skolesenter Kvadraturen Skolesenter
Jorunn Beate Dypevik Kvadraturen Skolesenter
Solveig Bru Egeland spesialpedagog Kvadraturen Skolesenter
Kine Eidem Kvadraturen Skolesenter
Guri Eidheim Avd.Leder/Underv.Insp. Kvadraturen Skole +4797173517 Kvadraturen Skolesenter
Pia Helen Bjornes Eikeland 38077389 Kvadraturen Skolesenter
Janne Ekse Kvadraturen Skolesenter
Aage Ellila Adjunkt +4791360796 Kvadraturen Skolesenter
Helge Espeland 38077435 Kvadraturen Skolesenter
Rune Evensen Lærer 38077375 +4791144810 Kvadraturen Skolesenter
Sven-Ove Evensen 38077419 +4741208940 Kvadraturen Skolesenter
Anne Siri Lied Fagervoll Lektor Fagskolen Kvadraturen Skolesenter Kvadraturen Skolesenter
Anne Grete Five Fagarbeider Kvadraturen Skole Kvadraturen Skolesenter
Gail Camille Fjellestad 38140829 +4795491910 Kvadraturen Skolesenter
Frank Fjellvang arbeidsleder/formann-driftsleder Kvadraturen Skolesenter
Frank Roar Fjellvang adjunkt med tilleggsutdanning +4792059554 Kvadraturen Skolesenter
Lars Arnfinn Flatelid 38077427 Kvadraturen Skolesenter
Gunnar Folåsen Kvadraturen Skolesenter
Ingvild Møretrø Fossøy Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Friestad +4794975277 Kvadraturen Skolesenter
Lasse Frivik Arbeidsterapeut Kvadraturen Skolesenter
Line Austvik Fuglestein Kvadraturen Skolesenter
Susan Therese Furrebø Kvadraturen Skolesenter
Per Fuskeland Rådgiver 38077336 +4747627397 Kvadraturen Skolesenter
Øyvind Gilje Lektor m/tilleggsutdanning 38077384 +4795735680 Kvadraturen Skolesenter
Cecilie Gitmark Avdelingsleder Kvadraturen Skolesenter
Claudio Jose Gomez Kvadraturen Skolesenter
Cristina Pamela Gonzalez Kvadraturen Skolesenter
Gyrid Nedberg Grønlid Kvadraturen Skolesenter
Einar Grøntoft Lektor med tillegg +4799695036 Kvadraturen Skolesenter
Wenche Grov Fagarbeider 38077339 Kvadraturen Skolesenter
Gunnar Ole Halfdan Gundersen Lektor 38077391 +4740400974 Kvadraturen Skolesenter
Siren Othilie Gundersen Kvadraturen Skolesenter
Solfrid Birkeland Gundersen Adjunkt med opprykk 38077300 Kvadraturen Skolesenter
Wenche Fjell Gundersen Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole +4790571424 Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Magnussen Håkedal 38077348 Kvadraturen Skolesenter
Sissel Haavaag Kvadraturen Skolesenter
Ragna Hageland 38077401 Kvadraturen Skolesenter
Turid Normann Hagen Kvadraturen Skolesenter
Svein Hansen Kvadraturen Skolesenter
Hans Søvik Hanssen Kvadraturen Skolesenter
Kristin Hansson +4790894830 Kvadraturen Skolesenter
Mette Haraldsen 38077371 959 93 610 Kvadraturen Skolesenter
Marit Haugen +4792248527 Kvadraturen Skolesenter
Åse Haugland Bibliotekar 38077394 +4748239075 Kvadraturen Skolesenter
Vibeke Haugland 38077365 Kvadraturen Skolesenter
Odd Frode Haugvik Adjunkt med opprykk 38077418 Kvadraturen Skolesenter
Håvard Haukom Kvadraturen Skolesenter
Jon Terje Hegghaug +4791152341 Kvadraturen Skolesenter
Eivind Heier 38077382 Kvadraturen Skolesenter
Åse Helleren +4792420636 Kvadraturen Skolesenter
Jane Synnøve Hellvik 38077398 +4795730175 Kvadraturen Skolesenter
Sissel Anette Høibo Lærer Kvadraturen Skole Kvadraturen Skolesenter
Kjell Inge Holthe Kvadraturen Skolesenter
Kjell Martin Holthe Lektor 38077437 +4790011903 Kvadraturen Skolesenter
Marit Back Holtskog Sekretær Kvadraturen Skole +4790703230 Kvadraturen Skolesenter
Anne Kirsten Homme Kvadraturen Skolesenter
Eva Merete Hornnes 38077382 Kvadraturen Skolesenter
Kari Horrisland Helsesøster 38077342 Kvadraturen Skolesenter
Heti Hoti Kvadraturen Skolesenter
Nedvin Huskovic Kvadraturen Skolesenter
Mette Igland Kvadraturen Skolesenter
Torstein Iglebekk +4790522711 Kvadraturen Skolesenter
Eivind Javnes Kvadraturen Skolesenter
Janina Jensen Kvadraturen Skolesenter
Berit Jørgensen Lærer, ressursteam Kvadraturen Skolesenter
Geir Jørgensen Kvadraturen Skolesenter
Krystyna Johannessen Kvadraturen Skolesenter
Rolf Johannessen 38077490 971 07 073 Kvadraturen Skolesenter
Camilla Johansen +4798099262 Kvadraturen Skolesenter
Dag Johansen 38077427 +4792264763 Kvadraturen Skolesenter
Erlend Johansen Kvadraturen Skolesenter
Monica Grønn Johnsen Kvadraturen Skolesenter
Birte Justvik 38077370 99043001 Kvadraturen Skolesenter
Grete Kavli Adjunkt med opprykk 38077384 +4797592486 Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Kielland Rådgiver 38077333 +4741202006 Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Kittelsen lektor m/ opprykk +4790971214 Kvadraturen Skolesenter
Solveig Holme Kjær Adjunkt med tilleggsutdanning +4741260324 Kvadraturen Skolesenter
Linda Abrahamsen Klepp 38077371 +4791555198 Kvadraturen Skolesenter
Peter Elias Stedjan Klokk Kvadraturen Skolesenter
Arild Knutsen 38077418 90893119 Kvadraturen Skolesenter
Bente Finnsdotter Køber Kvadraturen Skolesenter
Tordis Kolrud 38077395 Kvadraturen Skolesenter
Alicja Kotyla Kvadraturen Skolesenter
Charles Kræmer Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Kristensen Kvadraturen Skolesenter
Kjell K. Kristiansen Avdelingsleder 38077402 +4792015360 Kvadraturen Skolesenter
Lillian Kristiansen 38077325 Kvadraturen Skolesenter
Steinar Kristiansen +4791642801 Kvadraturen Skolesenter
Anette Kühn 38077364 +4799711345 Kvadraturen Skolesenter
Kari-Anne Helleberg Kverneggen 38077451 +4799785244 Kvadraturen Skolesenter
Maria Berrum Lande Lektor med tillegsutd. ved Kvadraturen Skolesenter +4741500154 Kvadraturen Skolesenter
Bente Landsværk adjunkt med tillegsutdanning 38077364 Kvadraturen Skolesenter
Karen Sklett Larsen Kvadraturen Skolesenter
Laila Maria Larsson Lektor +4790799582 Kvadraturen Skolesenter
John Gunnar Lauvdal Adjunkt med tilleggsutdanning 38281400 +4799612013 Kvadraturen Skolesenter
Glenn Leraand 38077384 Kvadraturen Skolesenter
Liv Solfrid Sødal Letnes Adjunkt med tillegg Kvadraturen Skolesenter
Christine Yuki Lid Kvadraturen Skolesenter
Karl Olaf Lie Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole +4740405799 Kvadraturen Skolesenter
Siw Møvik Lie Assistent Kvadraturen Skole +4741473977 Kvadraturen Skolesenter
Solfrid Lie lærer +4795148355 Kvadraturen Skolesenter
Steinar Lien 38077317 +4790892552 Kvadraturen Skolesenter
Hanne Lindblom Kvadraturen Skolesenter
Stig Olav Lindblom Arbeids-leder VG3 2015/16 +4790176665 Kvadraturen Skolesenter
Tore Lindebø 38077419 +4741474154 Kvadraturen Skolesenter
Asbjørn Lindland Kvadraturen Skolesenter
Rune Løkås Kvadraturen Skolesenter
Torgeir Jan Løkås Kvadraturen Skolesenter
Caroline Løvseth Kvadraturen Skolesenter
Lukas Lund IT Konsulent 38077377 Kvadraturen Skolesenter
Knut Lunde +4790723372 Kvadraturen Skolesenter
Kristin Maaseide Kvadraturen Skolesenter
Robby Madsen Kvadraturen Skolesenter
Marta Helen Mæland fagarbeider Kvadraturen Skolesenter
Stig Runar Malerød Kvadraturen Skolesenter
Siri Markussen de Nijs Kvadraturen Skolesenter
Borka Masic Kvadraturen Skolesenter
Perihane Mezini Rama Kvadraturen Skolesenter
Anette Michelsen Konsulent +4738077328 Kvadraturen Skolesenter
Marit Hagen Mikalsen 90545923 Kvadraturen Skolesenter
May Hanne Mikalsen Lektor (med tilleggsutdanning) Kvadraturen Skole 38077300 99029222 Kvadraturen Skolesenter
Tor Gunnar Mikkelsen Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole Kvadraturen Skolesenter
Halvor Moe Lektor med opprykk/Ph.D. Kvadraturen Skolesenter
Arve Oskar Møllevik Adjunkt med opprykk 38077375 +4790668652 Kvadraturen Skolesenter
Asbjørn Møvig Kvadraturen Skolesenter
Renate Mofjell Adjunkt m/tilleggsutdanning 38077300 +4799305622 Kvadraturen Skolesenter
Inger Marie Moi Kvadraturen Skolesenter
Inger Martine Mosfjeld Lektor Kvadraturen Skolesenter
Lidiya Ahmed Mubarek Kvadraturen Skolesenter
Dina Music-Dizdarevic Lektor med tilleggsutdanning Kvadraturen Skolesenter
Roar Myhre Kvadraturen Skolesenter
Hilde Ragnfrid Olsen Mykland Lektor 38077382 Kvadraturen Skolesenter
Torstein Mykland Adjunkt +4790504061 Kvadraturen Skolesenter
Ole Myklebust +4792402450 Kvadraturen Skolesenter
Hoshiar Nakkestad Kvadraturen Skolesenter
Isabell Mian Nerhus +4741448826 Kvadraturen Skolesenter
Mats Nesmann Underv.insp. Kvadraturen skolesenter 38077319 +4748140894 Kvadraturen Skolesenter
Grace Elisabeth Nielsen lektor med opprykk +4795270117 Kvadraturen Skolesenter
Hilde Ringdal Nilsen adjunkt 38077451 Kvadraturen Skolesenter
Øystein Nilsen Adjunkt m/opprykk Kvadraturen Skolesenter
Torleiv Nordgarden 38077373 +4799742606 Kvadraturen Skolesenter
Brita Elise T Nordmo 38077347 +4747624786 Kvadraturen Skolesenter
Anne Grete Norheim +4791729350 Kvadraturen Skolesenter
Karsten Øen Adjunkt med opprykk Kvadraturen Skolesenter
Elise Øie Kvadraturen Skolesenter
Hanne Øvregård +4795124138 Kvadraturen Skolesenter
Susanne Øvretveit Adjunkt Kvadraturen Skolesenter
Benjamin Vium Olesen Lærer 40825276 +4740825276 Kvadraturen Skolesenter
Hans-Arild Olsen Arbeidsleder/formann Kvadraturen Skolesenter
Marianne Olsen Kvadraturen Skolesenter
Morten Yngvar Olsen +4740428280 Kvadraturen Skolesenter
Edyta Katarzyna Olszewska 96856491 Kvadraturen Skolesenter
Arve Omdal Kvadraturen Skolesenter
Cecilie Ongre +4795734268 Kvadraturen Skolesenter
Lars Espen Fulke Oppedal Kvadraturen Skolesenter
Linda Opsal Kvadraturen Skolesenter
Hildur Oseassen Ansatt Kvadraturen Skolesenter
Martha Cecilia Mayorga Parada Kvadraturen Skolesenter
Ximena P. Paredes Renholder Kvadraturen Skole Kvadraturen Skolesenter
Randi Wikøren Partridge Kvadraturen Skolesenter
Linda Pedersen Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole 37077347 +4790763658 Kvadraturen Skolesenter
Trine Anett Schmidt Persson Kvadraturen Skolesenter
Terje Pettersen Ass. Rektor/Leder av Fagskolen i Kristiansand +4798296876 Kvadraturen Skolesenter
Van Thi My Phan Kvadraturen Skolesenter
Helle Roald Rasmussen Kvadraturen Skolesenter
Marit Elisabeth Ravnaas Kvadraturen Skolesenter
Hege Brandtzæg Reed 38077466 +4741462503 Kvadraturen Skolesenter
Finn Reinertsen ADJUNKT MED OPPRYKK 38077300 +4793265980 Kvadraturen Skolesenter
Anne Elisabeth Reme Kvadraturen Skolesenter
Trond Richardsen Kvadraturen Skolesenter
Egil Risdal +4791601938 Kvadraturen Skolesenter
Kenneth Robstad 91300568 +4791300568 Kvadraturen Skolesenter
Luis Felipe Piedrahita Rodriguez Kvadraturen Skolesenter
Malene Bakkland Røisland +4741760267 Kvadraturen Skolesenter
Hilde Kristin Røsstad Kvadraturen Skolesenter
Katarzyna Rokicka Kvadraturen Skolesenter
Radoslaw Piotr Rokicki +4790765284 Kvadraturen Skolesenter
Rikke Rollum Lektor Kvadraturen Skolesenter
Karin Rosseland Adjunkt Kvadraturen Skolesenter
Therese Simensen Rossing 38077316 +4794502273 Kvadraturen Skolesenter
Jenny Lise Rustan 38077382 Kvadraturen Skolesenter
Else M. Pedersen Rusvik 38077365 Kvadraturen Skolesenter
Åge Sæveland +4790769846 Kvadraturen Skolesenter
Edwin Cruz Salazar 38077418 +4791997456 Kvadraturen Skolesenter
Benjamin Ek Salvesen Kvadraturen Skolesenter
Trine Sayfritz +4797570696 Kvadraturen Skolesenter
Bajram Sekiraqa Kvadraturen Skolesenter
Kai Oddvar Skaar Adjunkt (med tilleggsutdannelse) 38077300 +4790910832 Kvadraturen Skolesenter
Per Åge Skaar +4790684774 Kvadraturen Skolesenter
Helene Skajaa Kvadraturen Skolesenter
Marit Skogstad Lærer +4741632907 Kvadraturen Skolesenter
Tor Gunnar Skomedal IT - Ansvarlig 38077379 +4748036740 Kvadraturen Skolesenter
Benthe Skrøvje Kvadraturen Skolesenter
Lars Eirik Skylvik Kvadraturen Skolesenter
Synnøve Slettan Adjunkt m/tilleggsutdanning Kvadraturen Skolesenter
Elisabeth Søbye Adjunkt med tilleggsutdanning 38077453 Kvadraturen Skolesenter
Espen Sødal Kvadraturen Skolesenter
Silje Marianne Sørby Adjunkt 38074337 +4748289409 Kvadraturen Skolesenter
Harald Anders Sørlien Lektor +4798252355 Kvadraturen Skolesenter
Gro Ljunggren Sollid +4795050266 Kvadraturen Skolesenter
Gro Røsøyvåg Stavnes Adjunkt m/tilleggsutdanning Kvadraturen Skole 38077332 +4797786695 Kvadraturen Skolesenter
Otto Steinsland Adjunkt m/o. +4791324710 Kvadraturen Skolesenter
Bertel Strømland Konsulent 38077376 +4791155006 Kvadraturen Skolesenter
Eivind Svein Strømsøyen 38077300 +4795073082 Kvadraturen Skolesenter
Roar Svarstad 38077418 +4795120527 Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Sveindal 38077426 Kvadraturen Skolesenter
Merethe Svendsen Spesialpedagog 38077300 Kvadraturen Skolesenter
Georg Svindland +4792819198 Kvadraturen Skolesenter
Aud Bente Fjeld Syvertsen 38077370 +4790820973 Kvadraturen Skolesenter
Eirin Syvertsen Kvadraturen Skolesenter
Signe Tallaksen Lærer Kvadraturen Skolesenter
Andre Tambini Adjunkt M/Oppr Kvadraturen Skole Kvadraturen Skolesenter
Lisbeth Teigseth 38077499 +4741275056 Kvadraturen Skolesenter
Kjell Vidar Thomassen Spesialpedagog 3807364 Kvadraturen Skolesenter
Øivind Thorsby Avdelingsleder 38077312 +4795774658 Kvadraturen Skolesenter
Thomas Have Thygesen Kvadraturen Skolesenter
Bjørn Erik Tobiassen Avdelingsleder elektro 38077314 +4790845735 Kvadraturen Skolesenter
Siv Anne Tollevik Lektor Kvadraturen Skolesenter
Alf Sten Tollisen Kvadraturen Skolesenter
Trine Torjussen Lektor 38077390 +4741444372 Kvadraturen Skolesenter
Morten Torkelsen Rektor 38077320 90835647 Kvadraturen Skolesenter
Karoline Lien Tveit Kvadraturen Skolesenter
Oddbjørn Uggedal Adjunkt m/opprykk 38077374 +4791570050 Kvadraturen Skolesenter
Monika Andrea Ujvideki Kvadraturen Skolesenter
Kenneth Uleberg +4747314181 Kvadraturen Skolesenter
Tone Hove Ullestad 38077311 +4794526750 Kvadraturen Skolesenter
Hans Kristian Urdal +4791385594 Kvadraturen Skolesenter
Kai Olav Valborgland Kvadraturen Skolesenter
Vegard Valle Kvadraturen Skolesenter
Jorunn Vavik +4799648016 Kvadraturen Skolesenter
Tina Margrethe Vigeland Lektor med tilleggsutdanning Kvadraturen Skolesenter
Tone Vigsø Lektor (med tilleggsutdanning) +4792898764 Kvadraturen Skolesenter
Jan Tellef Wathne Adjunkt med tilleggsutdanning +4790982135 Kvadraturen Skolesenter
Lotte Wergeland Adjunkt Kvadraturen Skolesenter
Mario Willemsen Lærer Kvadraturen Skolesenter
Rikard Winsjansen +4740618881 Kvadraturen Skolesenter
Solveig Bugge Wold 90522723 Kvadraturen Skolesenter
Edita Zunic +4740232945 Kvadraturen Skolesenter
Stig Tore Aaberg Kvadraturen RES
Bjørn Einar Aas Kvadraturen RES
Vidar Abrahamsen Kvadraturen RES
Rune Andersen Kvadraturen RES
Liv Jorunn Arnli Kvadraturen RES
Knut Freider Sannes Barek Kvadraturen RES
Anne Berit Bjønnum Kvadraturen RES
Raina Mentor Brunvatne Kvadraturen RES
Patrick Corrigan Kvadraturen RES
Kristin Dahlstrøm Kvadraturen RES
Einar Eikeland Kvadraturen RES
Helen Eikeland Kvadraturen RES
Christian Espegren Kvadraturen RES
Kristine Forgard Kvadraturen RES
Marianne Fredbo Kvadraturen RES
Sigbjørn Gabrilesen Kvadraturen RES
Arne Hægestøyl Kvadraturen RES
Sissel Halvorsen Kvadraturen RES
Ingeborg Hauland Hammerø Kvadraturen RES
Kjersti B. Haukåsveen Kvadraturen RES
Anita Berge Heivoll Kvadraturen RES
Annette Michelle Høiland Kvadraturen RES
Elise Kristensen Hovet Kvadraturen RES
Anne Margrethe Iversen Kvadraturen RES
Johnny Iversen Kvadraturen RES
Inger Marit Jahr Kvadraturen RES
Gjerstad Jan Oddvar Kvadraturen RES
Benedicte Jørgensen Kvadraturen RES
Henrik Bastrup Jørgensen Kvadraturen RES
Jenni Kristine Juul Kvadraturen RES
Martha Honnemyr Karlsen Kvadraturen RES
Anne Lene Kleve Kvadraturen RES
Finn Ivar Knudsen Kvadraturen RES
Beate Krakstad Kvadraturen RES
Jan Kristensen Kvadraturen RES
Martin Lande Kvadraturen RES
Kristin Rygg Lie Kvadraturen RES
Ida Synnøve Lohne Kvadraturen RES
Preben Lohne Kvadraturen RES
Atle Minde Kvadraturen RES
Hilde Bech Nævestad Kvadraturen RES
Jostein Nese Kvadraturen RES
Tram Nguyen Kvadraturen RES
Astrid Nordtømme Kvadraturen RES
Nils Edvin Numme Kvadraturen RES
Janne Nygaard Kvadraturen RES
Kristin Marie Viken Øen Kvadraturen RES
Elisabeth Omestad Kvadraturen RES
Eivind Pedersen Kvadraturen RES
Tor Jørund Føreland Pedersen Kvadraturen RES
Hilde Tokheim Phen Kvadraturen RES
Kortner Ragnar Kvadraturen RES
Christin Mathiesen Reinholdtsen Kvadraturen RES
Heidi Kristin Reppen Kvadraturen RES
Frank Rott Kvadraturen RES
Thomas Ruenes Kvadraturen RES
Sigvald Salvesen Kvadraturen RES
Lasse Samuelsen Kvadraturen RES
Line Sandell Kvadraturen RES
Helene Sindland Kvadraturen RES
Else Marie Skjegstad Kvadraturen RES
Siri Skuggevik Kvadraturen RES
Haifeng Sun Kvadraturen RES
Line Svenning Kvadraturen RES
Arne Vilhelm Tellefsen Kvadraturen RES
Lars Martin Torp Kvadraturen RES
Elsa Varhaug Kvadraturen RES
Jon Harald Aalvik Konsulent IKT 38278662 +4790144570 Mandal VGS
Stein Aanensen Matematikklærer 38278633 +4797031591 Mandal VGS
Karin Fredriksen Abusdal Renholdsoperatør 38278625 Mandal VGS
Rina Escapatoria Andreassen renholdsoperatør 38278625 Mandal VGS
Stig Morten Andreassen Konsulent 38278602 Mandal VGS
Grethe Mathisen Andresen Leder Karriere Lindesnes 38278706 +4795219298 Mandal VGS
Hege E. V. Nygaard Ask PP-tjenesten 38609332 +4794526703 Lister VGS
May Helen Austad Rådgiver Lindesneslosen 38278653 +4799290398 Mandal VGS
Karoline Bauer-Nilsen Mandal VGS
Jarl-Ivar Bendixen Lærer 38278627 +4797760528 Mandal VGS
Liv Gunni Bentsen Adjunkt m/opprykk 38278636 Mandal VGS
Siri-Linda Bentsen Lærer Mandal VGS
Ragnhild A. Birkeland Lektor m/opprykk 38278637 Mandal VGS
Bjørg Bjelland Renholder 38278625 Mandal VGS
Vivien Gahre Børresen Rådgiver 38278622 +4797034477 Mandal VGS
Lene Charlotte Nygaard Borø Adjunkt med tilleggsutdanning 38278626 +4797127621 Mandal VGS
Ole Borø Adjunkt med tilleggsutdanning 38278655 Mandal VGS
Anlaug Oddrun Sunde Bragdø OT-rådgiver 38278614 +4747685078 Mandal VGS
Britt Briseid Bratgjerd Kantinemedarbeider 38278649 Mandal VGS
Morten Bundgård Adjunkt med tilleggsutd. 38278636 Mandal VGS
Nongluk Bunphairot renholdsoperatør 38278625 Mandal VGS
Jan Ivar Christensen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 +4790607068 Mandal VGS
Jorunn Haaland Christensen Fagarbeider 38278613 Mandal VGS
Stephen Christensen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278703 +4748153626 Mandal VGS
Daniel Leiv Collett Prosjektleder Lindesneslosen 38278677 +4741427207 Mandal VGS
Janne Dahl +4795969267 Mandal VGS
Vivian Dahl Adjunkt 38278712 Mandal VGS
Liv Dale Lektor m/opprykk 38278619 Mandal VGS
Bjørn Vidar Davidsen Fagarbeider 38278705 +4741324391 Mandal VGS
Oddmund Hennestad Døble Adjunkt med tilleggsutdanning 38278629 Mandal VGS
Rita Kvinge Døvik Konsulent 38278612 +4793093415 Mandal VGS
Elena Egeland Lærling - Kontor 38278643 Mandal VGS
Inger Helene Ekberg OT-rådgiver 38278647 +4793246396 Mandal VGS
Brede Aleksander Eliassen Lærling – Byggdrifterfaget +4747757843 Mandal VGS
Anne Endresen Adjunkt 38278632 Mandal VGS
Tom Erik Eskildsen Lindesneslosen 90632089 Mandal VGS
Malena Fattnes Lærling - BU 38278613 Mandal VGS
Bernt Kaare Fjeldsgaard Adjunkt 38278635 Mandal VGS
Jarle Fjellstad Lektor med opprykk 38278626 Mandal VGS
Lise Flattum Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 Mandal VGS
Richard Frandsen Fagarbeider 38278705 +4795752795 Mandal VGS
Sissel Friberg Fagarbeider 38278649 Mandal VGS
Trine Jaabæk Friberg Lærer Mandal VGS
Arne Gabrielsen Adjunkt 38278634 Mandal VGS
Henrik Olsen Grimestad Adjunkt 38278633 Mandal VGS
Marit Grimestad Adjunkt med tilleggsutdanning 38278613 Mandal VGS
Daniel Grimsby IKT lærling 38278664 +4797136502 Mandal VGS
Rut Hildegun Drangsland Gutierrez Lærer Mandal VGS
Monica Gyland Fagarbeider 38278613 Mandal VGS
Christine Håland Fagarbeider 38278613 Mandal VGS
Oddvar Haaland Rektor 38278601 +4790917006 Mandal VGS
Jan Erik Hageland Adjunkt 38278627 Mandal VGS
Frank Hagen Lektor med opprykk 38278613 Mandal VGS
Mette Hamborg Adjunkt med tillegg 38278626 Mandal VGS
Ken Frode Hansen Adjunkt 38278627 +4790162867 Mandal VGS
Kjell Olav Hansen Fagarbeider 38278635 Mandal VGS
Per Omar Hansen Vaktmester 38278611 +4794502995 Mandal VGS
Wenke Elin Hansen Konsulent 38278606 Mandal VGS
Kjersti Matre Haraldstad Adjunkt m/tilleggsutdanning 38278633 Mandal VGS
Einar Haugland Lektor m. opprykk 38278636 Mandal VGS
Sissel Haugland Lektor med opprykk 38278629 Mandal VGS
Lene Aukland Heiberg Rådgiver/Lektor med opprykk 38278630 Mandal VGS
Christoffer Helberg Adjunkt med opprykk 38278636 Mandal VGS
Mona Gunhild Ø. Helland Kantinemedarbeider 38278649 +4795283114 Mandal VGS
Ingvild Helliesen Mandal VGS
Arild Helms Adjunkt med tilleggsutdanning 38278655 +4790055101 Mandal VGS
Jan Herstad Lektor med opprykk 38278633 Mandal VGS
Jens Hetlevik Adjunkt med tilleggsutdanning 38278613 Mandal VGS
Eivind Hinlo Fagarbeider 38278613 Mandal VGS
Tor Egil Høgsås Lektor med opprykk 38278636 +4799159962 Mandal VGS
Fred Høiesen Lektor med opprykk 38278629 +4791549990 Mandal VGS
Tone Lise Hogganvik Adjunkt 38278613 +4738278651 Mandal VGS
Atle Holbek Mandal VGS
Gunnar Holbek Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 Mandal VGS
Olaug Margrethe Walvik Holen Adjunkt 38278632 Mandal VGS
Jens Petter Holmquist Adjunkt med tilleggsutdanning 38278634 +4790643838 Mandal VGS
Wenche Irjall Holte Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 +4797144092 Mandal VGS
Siri Hove Adjunkt 38278632 +4741256468 Mandal VGS
Rolf Gunnar Hovstøl Lærer 38278626 Mandal VGS
Mari Anne Idland Lektor med opprykk 38278633 Mandal VGS
Anne May Ims Fagarbeider 38278705 +4793027183 Mandal VGS
Kirsten Jaabæk Mandal VGS
Jim Jerstad Avdelingsleder 38278605 +4741443040 Mandal VGS
Eugenia Johannessen Bibliotekar 38278617 Mandal VGS
Irene Olsen Johannessen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 Mandal VGS
Sverre Normann Johanssen Vaktmester 38278611 +4790055102 Mandal VGS
Mette Johansson Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 Mandal VGS
Markus Aleksander Kirkegaard Lærling - IKT 38278692 +4790268210 Mandal VGS
Margrét S. Kjellingland Lektor med opprykk 38278633 +4790995455 Mandal VGS
Ann Cecilie Storm Kjenner Mandal VGS
Svein Oskar Kleppe Lærer 38278613 Mandal VGS
Tone Kleveland Adjunkt med tilleggsutdannelse 38278633 Mandal VGS
Øivind Knudsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 +4748068080 Mandal VGS
Daniel Knutsen Adjunkt med tilleggsutd. 38278655 +4799787775 Mandal VGS
Gro Haaland Køvener Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 Mandal VGS
Nina Kristensen Konsulent 38278603 +4799225300 Mandal VGS
Olav Teodor Kristensen Lektor med opprykk og ndla matematikk 38278633 +4790846142 Mandal VGS
Petter Mjanger Kvidbergskår Lærling - Kontor 38278639 Mandal VGS
Nora Langaas Adjunkt med tilleggsutd. 38278629 Mandal VGS
Arnhild Larsen Adjunkt 38278634 +4740221980 Mandal VGS
Geir Erik Larsen Karriereveileder, Karriere Lindesnes 38278702 +4792810207 Mandal VGS
Marianne Larsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278619 Mandal VGS
Unn Liestøl Larsen Lektor med opprykk 38278636 +4792668536 Mandal VGS
Geir Lauvdal Avdelingsleder 38278609 +4791588620 Mandal VGS
Egil Widar Lehne Adjunkt 38278626 Mandal VGS
Kathrine Osnes Lian Lektor med opprykk 38278626 Mandal VGS
Roar Lie Lektor m opprykk 38278636 +4790933715 Mandal VGS
Wenche Lillesund Adjunkt 38278635 +4795972417 Mandal VGS
Anne Turid Lindal Mandal VGS
Anette Lindland Bibliotekar (Permisjon) 38278617 Mandal VGS
Nataliya Lindland Adjunkt med tilleggsutdanning 38278629 Mandal VGS
Tina Claire Walther Lindland Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 Mandal VGS
Inger Helen Lindseth Rådgiver 38278622 +4790043447 Mandal VGS
Ann Karin Løvaas Fagarbeider 38278649 Mandal VGS
Stein Sverre Løyning Adjunkt 38278627 +4795124555 Mandal VGS
Nina Lohndal Adjunkt 38278629 Mandal VGS
Hans Jarl Lohne Adjunkt med tilleggsutdanning 38278655 +4795298285 Mandal VGS
Andreas Lund Mandal VGS
Eirik Tallak Madsen Lektor m/tillegg 38278626 Mandal VGS
Gro Gjerdahl Madsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 +4797545831 Mandal VGS
Ole Kristian Madsen Adjunkt med tilleggsutd. 38278636 Mandal VGS
Erik Masson Lektor 38278633 +4793020347 Mandal VGS
Liv Andrea Meltveit Mandal VGS
Bjørg Solveig Midling Kontormedarbeider Biblioteket 38278617 Mandal VGS
Åshild Mjaugedal Adjunkt med tilleggsutdanning 38278619 +4791365411 Mandal VGS
Benedicte Elisabeth Mjelde Fagarbeider 38278644 Mandal VGS
Nanna Teglskov Møll Mandal VGS
Fikerte Mulatu Renholdsoperatør 38278625 Mandal VGS
Benedicte Røed Myhra Mandal VGS
Sofie Narvestad Avdelingsleder 38278608 +4745281510 Mandal VGS
Anita Nilsen Fagarbeider 38278704 Mandal VGS
Eva Britt Nilsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278633 +4741628234 Mandal VGS
Hanne Marit Nilsen Renholdsleder 38278625 +4794526722 Mandal VGS
Alf Eirik Nodeland Konsulent IKT 38278668 +4792238058 Mandal VGS
Ida Emilie Nygård Lærling – Kontor 38278658 +4794781633 Mandal VGS
Brita Øslebø Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 +4790550582 Mandal VGS
Wenche Ommundsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278633 +4747333929 Mandal VGS
Sondre Ougland Lektor med opprykk 38278629 Mandal VGS
Wiggo Friestad Pedersen Lektor med opprykk 38278626 Mandal VGS
Maren Cecilie Pettersen Helsesøster 38278624 90613292 Mandal VGS
Rune Pihl Adjunkt med tilleggsutdanning 38278655 Mandal VGS
Svanaug Kroknes Rasmussen Adjunkt 38278619 Mandal VGS
Tomas Rasmussen Mandal VGS
Gudrun Faye Ree Adjunkt med opprykk 38278633 Mandal VGS
Gustav Reiersen Lektor med opprykk 38278636 Mandal VGS
Siw Hege Rennemo Adjunkt 38278629 Mandal VGS
Ann-Christin Revillard Adjunkt med tilleggsutdanning 38278634 Mandal VGS
Unni Thorsen Risenfald Arbeidsterapaut 38278651 Mandal VGS
Arnfinn Rødland Adjunkt 38278721 Mandal VGS
Heidi Toft Rødland Fagarbeider 38278649 Mandal VGS
Svein Roksvold Adjunkt 38278655 Mandal VGS
Odd Arne Roll Konsulent IKT 38278660 +4747610303 Mandal VGS
Elisabet Romedal Adjunkt med tilleggsutdanning 38278633 +4797438410 Mandal VGS
Hilde D. Rosseland Renholder 38278625 Mandal VGS
Siren Rosseland Avdelingsleder 38278632 +4790777049 Mandal VGS
Monica Rugland Mandal VGS
Ingunn Stubberud Sandal Helsesøster 38278624 95886452 Mandal VGS
Ellen Charlotte Sannes Fagarbeider 38278613 Mandal VGS
Marianne Fjeldsgaard Schau Avdelingsleder 38278648 +4790533664 Mandal VGS
Olaf Retsiusen Sikveland fagarbeider 38278627 Mandal VGS
Bjarne Olav Simonsen Adjunkt m/opprykk 38278634 Mandal VGS
Marianne Simonsen Adjunkt 38278634 Mandal VGS
Trygve Sirnes Avdelingsleder 38278604 +4791636364 Mandal VGS
Linda Merete Skaar Adjunkt med tilleggsutdanning 38278629 Mandal VGS
Janne Skagestad fagarbeider 38278619 Mandal VGS
Jonas Skarpenes IKT lærling 38278692 +4741553828 Mandal VGS
Ole Petter Skillingstad Lektor med opprykk 38278655 Mandal VGS
Trude Skjelten Lektor med tilleggsutdanning 38278629 Mandal VGS
Maria Skjervheim Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 +4794438379 Mandal VGS
Gunnor Anette Dingstad Skjevrak Lektor med opprykk 38278633 Mandal VGS
Dag Erik Skogseide Adjunkt 38278627 Mandal VGS
Beata Joanna Slomiany Adjunkt med tilleggsutdanning 38278613 Mandal VGS
Liv Smith Lektor med opprykk 38278712 Mandal VGS
Gro Søvik Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 Mandal VGS
Vivian Solås Adjunkt med tilleggsutdanning 38278634 Mandal VGS
Marianne Spilling Adjunkt 38278619 Mandal VGS
Eirik Fantoft Statland Mandal VGS
Vivian Steinvåg Renholder 38278625 Mandal VGS
Anette Storebaug Fagarbeider 38278613 +4792892563 Mandal VGS
Siri Wiblemo Sundet Adjunkt med tilleggsutdanning 38278629 +4790710150 Mandal VGS
Arne Svindland Adjunkt med tilleggsutdanning 38278613 Mandal VGS
Elisabeth Tafjord Mandal VGS
Kjetil Tellefsen Assistent 38278634 Mandal VGS
Kristen Thorkildsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 Mandal VGS
Svein Tore Thorsen Adjunkt med tilleggsutdanning 38278636 Mandal VGS
Reidar Thorsvik Lektor med opprykk 38278633 Mandal VGS
Arne Tobiassen Lektor med opprykk 38278633 +4795806460 Mandal VGS
Elin Tønnesland Lindesneslosen 38278620 +4740414959 Mandal VGS
Ronna Tønnessen renholdsoperatør 38278625 Mandal VGS
Lucia Cardenas Toften Adjunkt med tilleggsutdanning 38278632 Mandal VGS
Wenke Tornes Adjunkt 38278633 +4747644020 Mandal VGS
Eva Elise Tvedt Mandal VGS
Arnt Terje Udøy Adjunkt med tilleggsutdanning 38278635 Mandal VGS
Helge Martin Ullebust Lektor med opprykk 38278636 Mandal VGS
Randi Ullestad Adjunkt 38278632 Mandal VGS
Katrine Upsaker Adjunkt 38278632 Mandal VGS
Reidar Upsaker Adjunkt 38278635 Mandal VGS
Agnes Vælidalo Mandal VGS
Erik Vasby 38278636 +4792449591 Mandal VGS
Anita Vatnedal Adjunkt 38278632 Mandal VGS
Jan Terje Vikse Lektor med opprykk 38278633 +4790057591 Mandal VGS
Tone Lagestrand Waage Rådgiver 38278705 +4795779312 Mandal VGS
Rune Kenneth Waren Assisterende rektor 38278610 +4741339933 Mandal VGS
Hilde Andersen Konsulent 38278708 Mandal RES
Tor Fidje Mandal RES
Åse Berit Grisledal Adjunkt med tillegg, rådgiver 38278705 +4741613567 Mandal RES
Linea Dugan Hansen Lærling - kontor 38278704 Mandal RES
Kjetil Jøssang Adjunkt med tilleggsutdanning 38278712 Mandal RES
Arne Malmbekk Mandal RES
Thomas Åbø Faglærer kroppsøving +4747273728 Sirdal VGS
Astrid Margarete Brazel 38377831 Sirdal VGS
Håvard Graffer Bye 38377834 Sirdal VGS
Aud-Torill Eigeland Sirdal VGS
Anne-Beth Fintland Sekretær 38377810 Sirdal VGS
Anne Turid Solberg Garnica Sirdal VGS
David Garnica 38377815 +4747958167 Sirdal VGS
Nils Inge Gauthun 38377822 +4790157011 Sirdal VGS
Anja Kristin Haughom Bibliotekar 38377826 Sirdal VGS
Tone Karin Hognestad Adjunkt med tillegg 38377820 Sirdal VGS
Inger Torfrid Hompland 38377830 +4790888436 Sirdal VGS
Trond Østebø 38377833 Sirdal VGS
Jan Ove Ousdal 38377835 Sirdal VGS
Jan Piecuch renholder 38377816 Sirdal VGS
Øyvind Skadberg Adjunkt M/Oppr Sirdal Vgs 38377824 Sirdal VGS
Gro Stensrud Lærer og rådgiver 38377823 Sirdal VGS
Lise Stø Avdelingsleder idrett 38377821 +4738377821 Sirdal VGS
Marianne Tjørhom Sirdal VGS
Johan Vesteraas Rektor 38377812 +4790912414 Sirdal VGS
Merete Hille Andersen Adjunkt - Smi-Skolen SMI Skolen
Margrethe Antonsen-Nordenborg SMI Skolen
Gry Aslagsen SMI Skolen
Åsa Knudsen Backe Spesialpedagog 38++6881 +4799228061 SMI Skolen
Kristine Barbøl SMI Skolen
Britt Johanne Berge Adjunkt m/ till. SMI-skolen 38007478 SMI Skolen
Eva Moen Bergset Lektor med tilleggsutdanning 38074338 SMI Skolen
Anne Haslestad Danielsen adjunkt m/opprykk 38007478 +4799157630 SMI Skolen
Rakel Danielsen SMI Skolen
Tone Cecilie Erichsen Rådgiver +4794526752 SMI Skolen
Turid Merete Fjeldvær Logoped 38149373 SMI Skolen
Cecilie Heggem Flaa SMI Skolen
Siv Johannessen Gauslå Adjunkt m/opprykk SMI Skolen
Erik Gilje +4797167289 SMI Skolen
Leif Rune Godtfredsen Avdelingsleder 38006870 +4791793322 SMI Skolen
Line Key Graarud Adjunkt SMI Skolen
Hilde Annette Gunvaldsen SMI Skolen
Liv Therese Norberg Haga Lektor M/Oppr. - Smi-Skolen 38149316 SMI Skolen
Janne Margrethe Hals pedagog SMI Skolen
Lena Annikki Iversen SMI Skolen
Birgit Johannessen 38074338 SMI Skolen
Widar Magne Johannessen 38074338 SMI Skolen
Elin Justvik Sekretær SMI Skolen
Erna Kjetså Adjunkt med tilleggsutdannelse 38074030 SMI Skolen
Toril Venheim Krossen SMI Skolen
Linda Grødum Mølø Lektor SMI Skolen
Idun Munkejord SMI Skolen
Siren Ingebjørg Ringøen Avdelingsleder og rådgiver 38074338 +4793406328 SMI Skolen
Solfrid Rue SMI Skolen
Solveig Rygg Fagarbeider +4790632531 SMI Skolen
Ellen Sandnes Adjunkt med opprykk +4790224109 SMI Skolen
Marianne Hodne Sletten SMI Skolen
Martin Sletten Adjunkt med opprykk SMI Skolen
Ragnhild Søbye rektor 38074337 +4791560564 SMI Skolen
Tone Stenbråten 38074338 SMI Skolen
Kristin Åtland 38054740 Søgne VGS
Øyvind Åtland 38054739 +4792210493 Søgne VGS
Terje Abusland Lektor 38054719 +4741657450 Søgne VGS
Trond Alfredsen Søgne VGS
Ana Arsulic 38054715 Søgne VGS
Irene Auestad lærer (uten godkjent utdanning) 38054730 +4748226920 Søgne VGS
Aina Berge 38054731 Søgne VGS
Marianne Aamodt Berget 38054731 +4794521843 Søgne VGS
Anne Kjersti Beurling lærer/spesialpedagog 38054730 +4799045465 Søgne VGS
Bente Dale Fagarbeider 38054720 Søgne VGS
Trine Espeland Danielsen 38054730 Søgne VGS
Anne Gunn Njærheim Eikaas Bibliotekar, Fagarbeider 38054745 +4747632724 Søgne VGS
Vidar Eiken Søgne VGS
Laila Merete Eikrem 38054719 Søgne VGS
Lars Jøran Eilertsen Lektor m/tilleggsutdanning 38054733 Søgne VGS
Tor Arne Eilertsen Avdelingsleder 38054735 Søgne VGS
Andreas Engebrethsen 38054730 Søgne VGS
May-Britt Farestad arbedsleder 38054715 Søgne VGS
Alicia Flores 38054715 Søgne VGS
Ingeborg Folkestad ARBEIDSLEDER 38054755 Søgne VGS
Janne Govertsen Fossdal Søgne VGS
Christina Drange Frandsen 38054731 +4790516510 Søgne VGS
Geir Hananger Adjunkt M/Oppr Søgne Vgs 38054719 Søgne VGS
Tonje Jensen Hansen Søgne VGS
Lennart Hatlehol 38054726 Søgne VGS
Knut Sigurd Haugå 38054714 +4791360016 Søgne VGS
Susanne Haugen Spesialpedagog 38054737 Søgne VGS
Siren Frandsen Holte 38054731 Søgne VGS
Sigve Johannes Yndestad Hovden 38054750 Søgne VGS
Camilla Ihlen Solvik Søgne VGS
Tore Ingebrigtsen 95749616 Søgne VGS
Roy Magne Jensen 38054725 Søgne VGS
Ann Mari Johansen Arbeidsterapeut Søgne Vgs 47452805 Søgne VGS
Oda Elise Johansen 38054742 +4741497767 Søgne VGS
Svein Ole Johansen Fagarbeider 38054725 Søgne VGS
Elisabeth Johnsen Adjunkt M/Oppr Søgne Vgs 38054726 Søgne VGS
Gudbrand Kaurstad Søgne VGS
Kari Brunvatne Kleivset Rektor Søgne Vgs 38054712 +4790140470 Søgne VGS
Kathrine Kristiansen Søgne VGS
Lillian Kvalen fagarbeider 38054718 Søgne VGS
Terje Kvamme Lektor (med tilleggsutdannelse) 38054730 Søgne VGS
Terje Larsen +4790270582 Søgne VGS
Nicolas Peter Lewell 38054730 +4740403444 Søgne VGS
Cecilie Marlen Lønstrup Søgne VGS
Edel Margrethe Lohne Renholder Søgne Vgs 38054700 Søgne VGS
Mona Samuelsen Mosgren Adjunkt med opprykk 38054723 Søgne VGS
Bjørn Myklebust Lektor Søgne Vgs 38054755 Søgne VGS
Anders Kastberg Nilssen 38054735 +4799507292 Søgne VGS
Lin Hege Olsen Lektor m/opprykk Søgne Vgs 38054723 Søgne VGS
Aud Maren Rosseland 38054742 Søgne VGS
Henriette Severinsen Rådgiver 38054728 +4790760725 Søgne VGS
Jorunn Severinsen Søgne VGS
Linea Sjøberg Søgne VGS
Thoralf Skadsem Søgne VGS
Ilja Svensson Søgne VGS
Torstein Bergh Torjussen 38054735 Søgne VGS
Kari Veggeland 38054713 Søgne VGS
Tommy Vestøl Lektor 38054755 +4797493266 Søgne VGS
Elisabeth Aadnevik Lønnsansvarlig/Konsulent 38197681 +4795102649 Tangen VGS
Mette Ulset Aamodt Rådgiver 38177600 +4794526736 Tangen VGS
Espen Øverkil Åsland Lærer Tangen VGS
Svein Åsland Fagleder - Tangen Vgs +4790764126 Tangen VGS
Hassam Abbas +4790870569 Tangen VGS
Ingunn Midtdal Abildgaard Tangen VGS
Nancy Adolfsen Tangen VGS
Seja Al Nayef Elev Tangen VGS
Gro Hilde Tengesdal Albrigtsen Adjunkt M/Oppr Tangen Vgs Tangen VGS
Unni Jorunn Skaim Alvær Rådgiver 38177600 +4794521211 Tangen VGS
Harald Alvestad Adjunkt M/Oppr Tangen Vgs +4794873178 Tangen VGS
Helge Amble Spes.ped.koordinator 38197667 +4794526734 Tangen VGS
Arne Andersen Lærer Tangen VGS
Friederike Cordelia Hildegard Arntsen Tangen VGS
Lars Knut Aske Tangen VGS
Elias Noray Assenov Tangen VGS
Sten Aunevik Avdelingsleder +4794526787 Tangen VGS
Øystein Båsland +4791860693 Tangen VGS
Fatlum Bajrami Adjunkt M/Oppr Tangen Vgs 97752240 +4797752240 Tangen VGS
Ragnhild Beite +4747401128 Tangen VGS
Astrid Bekkenes Lærer +4741665496 Tangen VGS
Eva Berg Rektor 38197690 +4792686725 Tangen VGS
Helle Bergan Lektor +4790573609 Tangen VGS
Rune Bergstø Tangen VGS
Torunn Eikeland Bergstrøm Adjunkt med tilleggsutdannelse 38177600 +4791387280 Tangen VGS
Ellen Irene Berntsen Renholder Tangen VGS
Tanya Birkeland Faglærer markedsføring og ledelse +4790277185 Tangen VGS
Randi Bjåland Adjunkt Tangen VGS
Bente Bjørk Lærer Tangen VGS
Jonas Bøhn Konsulent IT 38197698 +4745286697 Tangen VGS
Kjetil Breen +4797561145 Tangen VGS
Merete Bryn Bruskeland Rådgiver - OT +4745286548 Tangen VGS
Lisbeth Bryn Renholder 98027079 Tangen VGS
Kjell Bue Avdelingsleder 38077313 +4795208940 Tangen VGS
Gøran Byggstøyl Lektor m/opprykk Tangen VGS
Ole Widar Byremo Adjunkt Tangen Vgs +4741502350 Tangen VGS
Eirik Dahl Adjunkt +4745864896 Tangen VGS
Inge T Dalen Kommunikasjonsrådgiver +4791713690 Tangen VGS
Anette Chapman Dalseth Lektor med opprykk 38177600 +4795464581 Tangen VGS
Grete Djupevik Lærer 38177605 +4738177600 Tangen VGS
Frank Antoni Domingos forebygger +4794521766 Tangen VGS
Tor Magne Dommersnes Adjunkt med tilleggsutdanning +4791681469 Tangen VGS
Jostein Drange Tangen VGS
Baard Einar Dybesland *Konsulent 38177655 +4746918243 Tangen VGS
Marianne Eik Lektor med tilleggsutdanning Tangen VGS
Lilly Eilefsen 38177600 +4741507937 Tangen VGS
Marit Wrånes Eivindson Tangen VGS
Aslak Engesland Lærer +4790529323 Tangen VGS
Pål Gitmark Eriksen Lektor m/tillegg Tangen VGS
Fredrik Gautefall Falkum Tangen VGS
Bianca Feldmann +4798645483 Tangen VGS
Ellen Margrethe Fonneland Renholder Tangen VGS
Bente Fransson +4790943332 Tangen VGS
Anne Britt Nicolaysen Frivoll Tangen VGS
Torjus Moi Frøysnes Fagarbeider +4790208558 Tangen VGS
Marlén Gårdbo Tangen VGS
Hilde Gamman Lærer +4747413811 Tangen VGS
Harald Hoven Gautestad Tangen VGS
Sverre Gorola Driftsopratør +4794526759 Tangen VGS
Elizabeth J. Griffiths Lærer 38177545 97156674 Tangen VGS
Lisa Hægeland Gulbrandsen Tangen VGS
Roger Gullesen Adjunkt Tangen VGS
Egil Gundersen Lærer 38177615 +4790018333 Tangen VGS
Linn Schaaf Gyldenaas Lektor med tilleggsutdanning +4790716447 Tangen VGS
Preben Nicolai Haave +4795879083 Tangen VGS
Henrik Hanselmann Tangen VGS