www.ofanett.no

VAF Innkjøp har sammen med sine kolleger i Aust-Agder fylkeskommune og i Arendal kommune fått i oppgave og stå for den praktiske gjennomføringen av innkjøpsarbeidet for OFA sine medlemmer.

Oppgavene som OFA utfører er i første rekke å etablere samt vedlikeholde en omfattende portefølje av rammeavtaler som medlemmene kan bruke for å dekke sine behov for kjøp av varer og tjenester som anskaffes jevnlig.

Videre får medlemmene i OFA rådgivning og støtte i egne innkjøpsprosesser etter behov. Det gjennomføres også leverandørutviklingstiltak for å bistå næringslivet på Agder til å bli mer konkurransedyktige.

For å styrke fokus på miljø, universell utforming og etisk handel er OFA sine retningslinjer endret. Dette vil medvirke til at disse temaer vil bli gitt en sentral plass i innkjøpsarbeidet i tiden som kommer.

OFAs nettsider finnes på www.ofanett.no.

OFA kart 500x707

 

 

 

av Pedersen, Knut Otto, publisert 21. desember 2012 | Skriv ut siden

Knut Otto Pedersen
T: 38074540/90181182
E: kop@vaf.no

Lene Saga Mosby
T: 38074779/90788896
E: lsm@vaf.no

Tor Ljosland
T: 38074652
E: tlj@vaf.no

Sturle Hamre
T: 38074730/99296413
E: sth@vaf.no

Tor Ragnar Møller-Hansen 
T: 38074554/90633735
E: tomo19@vaf.no