Fylkesrådmannen er fylkeskommunens øverste administrative leder. Fylkeskommunen har også en assisterende fylkesrådmann. Fylkesrådmannen fører tilsyn med hele fylkeskommunens forvaltning, særlig finanser og regnskap. Fylkesrådmannen har ansvar for at driften av fylkeskommunen blir forsvarlig ivaretatt i forhold til vedtatte budsjetter, planer og gjeldende bestemmelser.

Fylkesrådmannen sørger for nødvendig planlegging, samordning og effektivisering av den administrative virksomheten og medvirker til å styrke samarbeidet innen administrasjonen og i forhold til de folkevalgte organene.

Fylkesrådmannen har møte- og talerett i alle fylkeskommunale styrer, råd og utvalg, med unntak av kontrollutvalget.

Fylkesrådmann: Tine Sundtoft 

Assisterende fylkesrådmann: Kristin Tofte Andresen

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2012 | Skriv ut siden