Riksantikvarens hovedsatsing i 2015 er Krigens kulturminner. Samtidig er 2015 også Friluftslivets år, hvor Riksantikvaren og Den norske turistforeningen samarbeider om prosjektet "Historiske vandreruter". I begge disse sammenhengene er det et tett samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Riksantivaren. Det ble klargjort da hovedutvalg for kultur og utdanning i dag ble orientert om prioriteringen som er gjort for kulturminneforvaltningen i år.

Når det gjelder Krigens kulturminner har fylkeskommunen arbeidet sammen med Riksantikvaren om verdiskapningsprosjektet Festung Lista. For tredje året er fylkeskommunen tildelt midler for å videreføre dette prosjektet. Prosjektet arbeider for å styrke den brede verdiskapningen gjennom utvikling av forvaltningsarbeidet, opparbeide kunnskap, samt skape mer aktivitet og et bedre formidlingstilbud på lokalt og regionalt nivå.

Prosjektet "Historiske vandreruter", som inngår i Friluftslivets år, skal øke kjennskapen til og bruken av gamle ferdselsruter med både kulturhistoriske og friluftslivsmessige kvaliteter. I løpet av året skal åtte historiske vandreruter åpnes, og Vest-Agder har en av dem, Brudledruta mellom Sirdal og Kvinesdal. Prosjektet er lokalt et samarbeid mellom fylkeskommunen,  fylkeskonservatoren og Flekkefjord og Oplands turistforening.

 

Saksbehandler: Seksjonsleder Yvonne Fernmar Willumsen, telefon 917 34 315
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kristiansand 10. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku19-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2015 | Skriv ut siden