Gjennom statsbudsjettet mottar Vest-Agder fylkeskommune en andel av øremerkede næringsrettede midler til regionale utvikling. Midlene er kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i kommunene Audnedal, Hægebostad, Sirdal og Åseral. Fylkesutvalget besluttet i dag at potten fordeles likt med 850.000 kroner til hver av de fire kommunene.

De fire kommunene har meldt  tilbake at de har behov for å styrke disse områdene:

- Opparbeiding av infrastruktur til næringsarealer.

- Tilrettelegging for etablering og utvikling av næringslivet.

- Arealutvikling for bedre funksjonalitet, sikkerhet og estetikk for både innbyggere og besøkende.

- Nye kompetansehevingstiltak for næringsliv.

- Infrastruktur - fiberutbygging

 

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Berit Stray Egeli, telefon: 481 04 49
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kvås 25. august 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu94-15a

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2015 | Skriv ut siden