Kristiansandsregionen søkte i vår om 44,5 millioner kroner i ekstra belønningsmidler for 2015. Samferdselsdepartementet tildelte regionen 35 millioner kroner. Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen besluttet i dag hvordan midlene skal anvendes. 21 millioner kroner skal finansiere tiltak på gang- og sykkelveier og de resterende 14 millionene kollektivtiltak. Det er lagt vekt på at gang- sykkeltiltakene også skal bygge opp om kollektivtrafikken.

Det mest kostbare prosjektet på gang og sykkelveier er en senkning på en 250 meter lang strekning av sykkelekspressveien ved Nikkelverket på Vesterveien i Kristiansand. Til dette settes det av seks millioner kroner. Et annet kostnadskrevende prosjekt til fem millioner kroner er i Lillesand. På strekningen Viadukten ved gamle E 18 ned til sentrum mangler det gang- og sykkelforbindelse. Etablering av gang- og sykkelvei er vil gi trygg skolevei for elever på Møglestu, knytte gamle E18 sammen med sentrum og bygge opp om kollektivtrafikken. I Søgne skal tre millioner kroner anvendes til opprusting av en snarvei mellom Linneflaten og Linnegrøvan. I Vennesla skal det anlegges en ny gang- og sykkeltrasè ved Vennesla ungdomsskole til Skoleveien. I Birkenes mangler det fortau på strekningen Tøane boligfelt til Valetjønn Sør. Til dette prosjektet, som omfatter en 400 meters strekning bevilges 1,6 millioner kroner. Det avsette også tre millioner kroner til Songdalen kommune hvor det nå skal bli veibelysning fra Hortemo til Eidsåveien. I Iveland skal det asfalteres for 400 000 kroner på en gang- og sykkelvei inn mot kommunesenteret Birketveit.

 

Midlene til kollektivtiltak omfatter gjennom å få på plass en ordning for markedsanalyser og verktøy for markedsovervåkning, utvidelse av sanntidssystemet med flere sanntidsinformasjonstavler på bussene blant annet på linje 900 Kristiansand-Søgne-Mandal og noen utvalgte holdeplasser, utarbeidelse av en trafikkplan for arbeidsreiser til og fra Kristiansand, forbedringer i trafikkinformasjon, salgskampanjer og billettsamarbeid mellom NSB og AKT.

 

Saksbehandler: Jan Otto Hansen, telefon 945 26 707
Leder i areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 18. september 2015

Jan Torkelsen

 

ATP8-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2015 | Skriv ut siden