Agder historielag, som er en paraplyorganisasjon for historielag på Agder er 100 år i år. Begivenheten ble markert med jubileumsmiddag i Kristiansand 5. november 2014. Laget har i dag 43 lokale historielag som medlemmer. Disse lagene har i sin tur til sammen omkring 6000 medlemmer. Målet for organisasjonen er å fremme historieinteressen i landsdelen og dokumentere fortiden. Aktiviteten er konsentrert rundt utgivelsen av et årsskrift, medlemsbladet EGDE, og flerbindsverket «Agders Historie». Fylkeskommunen bidrar til finansiering av virksomheten.

Fylkeskommunen inngikk i 2005 en samarbeidsavtale med Agder historielag om faste årlig driftstilskudd. I 2013 fikk laget et driftstilskudd fra fylkeskommunen på 120 000 kroner til driften og 50 000 kroner til Agdersoga.

Historielaget holder til i Bentsens hus i Kristiansand, hvor de deler lokaler sammen med andre foreninger. Historielaget bidrar aktivt til driften av huset.

 

Saksbehandler: Rådgiver Kåre Kristiansen, telefon 38 07 46 25

Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Mandal 18. november 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku67-14a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2014 | Skriv ut siden