Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til Agder naturmuseum og botaniske hage IKS i Kristiansand. Museet eies av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune med 50 prosent hver. Fylkeskommunen bidro i fjor med et ordinært driftstilskudd på 2,3 millioner kroner til museet. De politiske organene i fylkeskommunen behandler for tiden årsberetningen for museet i 2014. Et sentralt tema i årsberetningen er hvordan det har vært arbeidet for å gjennomføre en sammenslåing av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS med Universitetet i Agder.

I mars 2013 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle utrede hvordan en sammenslåing kunne finansieres og løses organisatorisk. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i november 2013. Den har deretter vært til behandling i kommunen og i fylkestinget, hvor man vedtok prinsippene for sammenslåing med UiA og avvikling driften av IKS. Universitetet har fulgt dette opp med et vedtak om å overta driften av naturmuseet fra 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent avvikling av IKS'et. Museets styre er derfor i 2015 gått over til å bli et avviklingsstyre og driften av museet overtas av UiA fra i. januar 2016.

Agder naturmuseum og botaniske hage IKS er en vitenskapelig institusjon og et museum som har som formål å framskaffe, dokumentere og formidle kunnskap om botanikk, geologi og zoologi med hovedvekt på Agder-regionen. Museet holder til på Gimle gård og har også ansvaret for driften av en botaniske hage for fjellplanter på Ljosland i Åseral kommune.

Agder naturmuseum og botaniske hage IKS er regionens viktigste naturhistoriske institusjon. Museet har en høy aktivitet innenfor formidling med et økende besøkstall som følge. Med rundt 16 000 betalende gjester og 55 000 besøkende i hagen er naturmuseet en viktig kulturell arena i Kristiansand.

 

 

Saksbehandler: Rådgiver Kåre Kristiansen, telefon 954 21 866
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kvinesdal 22. september 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku51-15A

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2015 | Skriv ut siden