Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030 ble i dag behandlet i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning. Hovedutvalget går inn for at skolestrukturen i Lister skal organiseres med to selvstendige videregående skoler. Den ene er Flekkefjord videregående skole med Kvinesdal som tilhørende studiested. Den andre Farsund videregående skole (Eilert Sundt) med Lyngdal som tilhørende studiested. Det anbefales videre at det bygges en ny videregående skole på Tangvall i Søgne. Skolen i Søgne skal blant annet gi tilbud om naturbruk som egen studieretning.

Det er lagt opp til at Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030, fremmes for fylkestinget første gang i desember 2014, og at den ferdigbehandles i løpet av våren 2015. Avhengig av politiske vedtak vil det være behov for å etablere ulike faggrupper som kan arbeide videre med de konkrete tiltak som vedtas.

 

Saksbehandler: Eva Bergh, telefon 975 79 721
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Mandal 18. november 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku74-14

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2014 | Skriv ut siden