Knutepunkt Sørlandet ønsker sammen med partnere fra Sverige og Danmark å fremme en prosjektsøknad innen Øresund/Kattegat/Skagerrak-programmet som er en del av Interreg 2014-2020. Prosjektet har fått arbeidstittel Innovation within the experience economy. Hovedmålet med prosjektet vil være å bidra til at besøksmål i regionen utvikler nye og innovative digitale opplevelser med tanke på å fremstå attraktive for barn og unge. Denne gruppen har en helt annen tilnærming og kompetanse til digitale flater og muligheter enn det "digitale voksne" har. Målet skal nås gjennom grenseoverskridende samarbeid mellom besøksmål, utviklings- og forskningsaktører og regionale partnere. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med finansielle bidrag til prosjektet

østen 2014 ble det gjennomført et forprosjekt sammen med svenske partnere. Forprosjektet er delvis finansiert av Vest-Agder fylkeskommune. Nå ønsker initiativtakerne sammen med de andre potensielle norske partnere å gå videre med søknad om et hovedprosjekt. 

Dersom prosjektet innvilges av interregsekretariatet tas det sikte på at Vest-Agder fylkeskommune innarbeider en årlig bevilgning på 120.000 kroner i tre år fra og med 2015. Det forutsettes en likelydende innstilling fra fylkesutvalget i Aust-Agder.

De norske partnere er, foruten Knutepunkt Sørlandet, Visit Sørlandet AS, Kristiansand og Birkenes kommune – og sannsynligvis Lillesand og/eller Søgne kommune. Fra svensk side deltar Destination Falkenberg AB (Lead partner), Falkenbergs Näringsliv, Falköpings kommun, Ulricehamns kommun, Tranemo kommun og Svenljunga kommun. Fra Danmark er potensielle partnere foreløpig Køge kommune. Knutepunktet Sørlandet vil være norsk prosjekteier og ivareta de administrative funksjonene i prosjektet. Det vil også bli oppnevnt en norsk prosjektleder.

 

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Siv Hemsett, telefon: 901 68 086
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Mandal 20. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu7-15a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2015 | Skriv ut siden