Fylkesutvalget samtykket i går til at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsette som støttespiller til prosjektet Blomstrende Sørland. Fylkeskommunen bidrar med 30 000 kroner i årskontingent til prosjektet som har pågått i en årrekke. Blomstrende Sørland er et samarbeidsprosjekt mellom begge agderfylkene, samtlige kommuner på Agder og Hageselskapets avdelinger i fylkene. Målet for virksomheten er å få det til å blomstre, spire og gro overalt der det kan glede tilreisende og folk som lever og bor på Sørlandet. Det er også et ønske om at næringsliv, friluftsliv og kulturliv skal blomstre.

Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Mandal 21. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu-blomstrende

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2015 | Skriv ut siden