Fylkesutvalget behandlet i dag Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Behandlingen endte med at det ble fattet tilsvarende vedtak som i hovedutvalg for kultur og utdanning. I vedtaket går fylkesutvalget inn for at skolestrukturen i Lister skal organiseres med to selvstendige videregående skoler. Den ene er Flekkefjord videregående skole med Kvinesdal som tilhørende studiested. Den andre Farsund videregående skole (Eilert Sundt) med Lyngdal som tilhørende studiested. Det anbefales videre at det bygges en ny videregående skole på Tangvall i Søgne. Skolen i Søgne skal blant annet gi tilbud om naturbruk som egen studieretning.

Det er lagt opp til at Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030, fremmes for fylkestinget første gang i desember 2014, og at den ferdigbehandles i løpet av våren 2015

 

Saksbehandler: Eva Bergh, telefon 975 79 721
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 25. november 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu110-14

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2014 | Skriv ut siden