Fylkeskommunens hovedutvalg ble i dag orientert om at elektro og strøm er et område innen veiforvaltning som stadig krever større ressurser. Dette skyldes en stor økning av antall installasjoner, samt at et strengt regelverk krever hyppig tilsyn og raske utbedringer ved feil på installasjonene. Elektrotekniske installasjoner langs vei, spesielt i tunnel, står i et meget tøft miljø, og levetiden er ofte relativt kort. Foruten elektroniske installasjoner i tunneler er det behov for tiltak på veilysanlegg, trafikksignalanlegg og klimastasjoner.

Strømprisen har de siste årene vært forholdsvis stabil. For 2015 er det budsjettert strømpris på samme nivå som 2014 til fylkesveianleggene. På fylkesveiene i Vest-Agder er det cirka 3200 lyspunkter som er fylkeskommunale.

Statens vegvesen har igangsatt et arbeid for å kartlegge eierskap til de enkelte veilys og fordelingsskap. Dette ferdigstilles tidlig i 2015.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Steinar Sørheim, telefon 986 76 836
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 28. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam5-15x

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden