Det viktig at skolen støtter opp om elevrådsarbeidet, og at skolen selv driver målrettet arbeid for å øke elevenes delaktighet. Det skriver elev- og lærlingeombud Helge Ødegård Hovland, i en årsberetning om sin virksomhet i 2014. Den ble i går behandlet i fylkestinget. Skolen må også vise at elevrådet blir tatt på alvor gjennom formelle arenaer for medbestemmelse for elevrådet. Et fungerende elevråd gis motivasjon gjennom påvirkning, resultater og støtte, understreker Hovland.

I 2014 var ombudet til stede på en rekke elevrådsskoleringer og skolebesøk, noen også i samarbeid med Elevorganisasjonen. Elevrådsskolering er i større grad blitt en fast del av skolens virksomhet, noe som ombudet er svært glad for. Det er en ulik gjennomføring av disse skoleringene, men her er det skolen sammen med elevrådet som må finne sin måte som egner både skolen og elevene best. Erfaringene fra disse skoleringene er gode. Ombudet gjennomfører kurs som inneholder forelesning, gruppearbeid, dialog og drøftinger.

Ombudet mener at det er viktig at ombudets skolering av elevrådet kommer som et supplement til den skolering som skolen står ansvarlig for. Det er også viktig at skolen legger til rette for at elevene skal kunne bruke skoletiden til å drive elevrådsarbeid. Også økonomiske ressurser, lokale og utstyr bør kunne stilles  til elevrådets dispensasjon. Elevrådsarbeid er gjennom opplæringsloven definert som skoleadministrativt arbeid, og skal derfor ikke regnes som fravær, skriver elev- og lærlingeombudet.

 

Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

Lindesnes 22. april 2015
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen

 

Ft9-15

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2015 | Skriv ut siden