Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at det skal brukes 5,2 millioner kroner for å gjennomføre flere tiltak for å få opp antallet lærekontrakter i Vest-Agder. Et tiltak vil være å bruke stimuleringsmidler for å få opplæringskontor og lærebedrifter til å inngå kontrakt med ungdom med svake resultater. Et annet er å bruke midler for å øke inntaket av lærekandidater. En markedsføringskampanje, som ble startet i fjor ved å profilere lokale lærebedrifter og lokale lærlinger i ulike media, skal videreføres. Fylkeskommunens interne formidlingsapparat skal styrkes. Fylkeskommunen skal videre ha til disposisjon noen frie midler i en såkalt "søkbar fortmidlingspott", som det kan søkes midler fra underveis i formidlingsprosessen.

Inntaket av lærlinger i Vest-Agder var rekordhøyt i 2012 med hele 1025 nye lærekontrakter. I 2013 ble tallet på nye lærekontrakter redusert til 890, mens antallet i 2014 ble 920. Skal Vest-Agder nå målene i Samfunnskontrakten bør en ligge på i overkant av 1000 nytegninger hvert år. I nevnte tall inngår nye lærekontrakter med kandidater med og uten opplæringsrett.

Søkere til læreplass med ungdomsrett har vært ganske stabilt de siste årene og ligger på rundt 750 i Vest-Agder. I august 2014 var det nærmere 200 kvalifiserte ungdommer som stod uten læreplass. Så mange ungdommer uten læreplass har en ikke opplevd tidligere i Vest-Agder. De ungdommene som var ukvalifiserte fikk tilbud om gjennomføringsklasser og/eller læreplasskurs, mens de som var kvalifiserte fikk tilbud om fagopplæring i skole.

84 kvalifiserte ungdommer takket i løpet av høsten ja til dette tilbudet. Ulike modeller for fagopplæring i skole blir tilbudt ved våre videregående skoler. Ungdommene får gjennom dette tilbudet opplæring i vg3 læreplanene for opplæring i bedrift. Det er et mål at kvalifiserte ungdommer skal formidles til læreplass innen starten av august.

Når det gjelder tiltaket om å stimulere opplæringskontor og lærebedrifter til å inngå kontrakt med ungdom med svake resultater har dette vært utprøvd tidligere med gode erfaringer.  Bedriftene/opplæringskontorene mottar et ekstratiltak på inntil 30 000 kroner for å tilby disse ungdommene læreplass

Når det gjelder satsing på å stimulere til inntak av lærekandidater dreier det seg om kandidater som ikke går mot fullt fag/svennebrev, men har som mål for opplæringen en delkompetanse. Ved endt opplæring gjennomfører de en kompetanseprøve og mottar til slutt et kompetansebevis fra fylkeskommunen for gjennomført og bestått opplæring. Ved å samarbeide tettere med skolene i overgangen vg2 og vg3 ser en for seg å tilby enda flere lærekandidater opplæring i bedrift. Bedriftene/opplæringskontorene som inngår kontrakt med lærekandidater foreslås å bli stimulert med inntil 40 000 kroner etter søknad.

 

 

Saksbehandler: Seniorrådgiver Tove Karlsrud, telefon 975 05 735
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kristiansand 10. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku13-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2015 | Skriv ut siden