Av de 6864 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder har 99 % fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til videregående skole. Søkere har fått beskjed på SMS om at inntaket gjennomført. Samtlige søkere kan logge seg på www.vigo.no der de finner resultat av inntaket, og kan gi elektronisk svar til inntakskontoret. Søkere som har lagt inn forhåndssvar trenger ikke å svare. 
 
Innlogging skjer med MinID. Søkere som har mistet sitt passord må kontakte Difi på telefon  800 30 300 eller på e-post minid@difi.no.

Utdanningsavdelingen minner om at samtlige søkere som har fått tilbud om plass eller ventelisteplass må svare innen oppgitt frist den 24.07.14
 
Dersom svarfristen ikke overholdes vil søkeren miste plassen.

Ungdommer med opplæringsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på et av tre alternative utdanningsprogram. Søkere til Vg2/ Vg3 har rett til å komme inn på et videregående program som bygger på det programmet de har gjennomført. Ingen søkere har rett til inntak til en spesiell skole.

TEKST

UNGDOM MED RETT

Søkere til skoler i Vest-Agder

                         6864

Totalt tatt inn første inntak

99 %

 

Samlet sett er dette et svært godt resultat. Utdanningsavdelingen vil presisere at det er en målsetting at de få som ikke har fått et tilbud i det første inntaket, vil få tilbud om skoleplass før skolestart.

Neste inntak blir gjennomført 5. august 2015. Det blir ikke foretatt noen endringer på inntaks- eller ventelisten før andre inntak gjennomføres.


Reidar Kyllesdal,
inntaksleder, telefon: 38 07 45 67/45 40 35 64

av Richardsen, Wanja, publisert 7. juli 2015 | Skriv ut siden