Fylkesutvalget fulgte i dag opp vedtaket som hovedutvalg for kultur og utdanning fattet den 01. april, og går dermed inn for å opprette en forskerlinje ved Vågsbygd videregående skole. Saken er nå sluttbehandlet og linjen starter opp skoleåret 2015/2016.

Det har i de siste årene vært en nedgang i antall elever som velger og fullfører de fleste realfag på høyeste nivå. Dette går mot både nasjonale og lokale målsettinger. For å få flere ungdommer til å velge disse fagene, er det viktig å markedsføre både samfunnets behov og ungdommens karrieremuligheter etter slike fag. En forskerlinje er et tilbud hvor realfagene og deres praktiske anvendelse i samfunnet står i fokus.

Forskerlinjen kommer ikke i tillegg til eksisterende klassetall på skolen, men vil erstatte en av parallellene på dagens tilbud innen utdanningsprogram for studiespesialisering. Linjen vil ha et utvidet antall undervisningstimer på 35 timer per uke på Vg1- og Vg2-nivå.

Elever fra hele Vest-Agder kan søke.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjon: Reidar Kyllesdal, telefon 38 07 45 67
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Mandal, 08. april 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 39/14

 

av Richardsen, Wanja, publisert 8. april 2014 | Skriv ut siden