Fylkeskommunen bidrar med 220 000 kroner til Lindesnes fyrmuseum for deres ivaretagelse og drift av det tidligere forsyningsskipet "Gamle Oksøy" i 2014. Dette ble vedtatt i dagens møte i fylkesutvalget.

Som tidligere forsyningsskip for Kystverket er Gamle Oksøy et viktig kulturminne som forteller en sentral del av historien om Norges utvikling som moderne kystnasjon. Fartøyet fikk vernestatus mens det fortsatt var i original, komplett og operativ stand og det ble gjort svært små endringer under fartøyets operative år. Autentisiteten i forhold til byggetidspunktet for fartøyet er derfor svært stor. Dette gjør fartøyet unikt som kulturminne.

Som etatsmuseum for Kystverket er det naturlig at Lindesnes fyrmuseum overtar ansvaret for fartøyet. En inkludering av Gamle Oksøy i museets ansvarsområde vil gi museet en alternativ og spennende arena hvorfra man kan formidle historien om Norges kystkultur. Dette vil bidra til å gjøre museet mer til stede i hele regionen og dermed styrke museet som regional institusjon. Dette er en positiv utvikling av museet.

Fylkeskommunen er ikke innstilt på å videreføre bevilgningen for 2015.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Kåre Kristiansen, telefon 945 21 866
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Marnadal, 16. september 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 85/14

av Richardsen, Wanja, publisert 16. september 2014 | Skriv ut siden