Fylkeskommunen bidrar med 100 000 kroner til et forprosjekt som skal fokusere på produktutvikling innen reiselivet. Dette kom frem i dagens møte i fylkesutvalget.

Forprosjektet er en del av et Interreg-program hvor Knutepunkt Sørlandet vil bidra med prosjektledelse og administrativ bistand.

Forprosjektet har som mål å rede grunnen for et hovedprosjekt som vil ta utgangspunkt i de utfordringer og potensialer som ligger i feltet mellom landsbygdsutvikling og turisme. Hvordan kan man sikre at det skapes sammenheng mellom:

• Det faktum at turisme i høy grad er ett av verdens hurtigst voksende sektorer.
• At Skandinavia sett i et globalt perspektiv oppfattes som ett reisemål.
• De store muligheter som ligger i å utnytte sosial kapital og stedbundne potensialer som vekstdriver i utviklingen av landsbygda.

I forbindelse med Interreg IV A-prosjektet "Landsbygdsutvikling i Skandinavia" (LISA) ble det foretatt en felles undersøkelse av potensiale for landsbygdsturisme i Skandinavia. Denne ble gjennomført av Epinion AS. Analysens konklusjoner var klare.

• Det er et stort og relativt "udyrket" potensial for vekst i landsbygdsturisme i Skandinavia.
• De to viktigste nøkkelord for fremtidig besøksattraktivitet er kvalitet og autentisitet bygget på stedets identitet.

For å utnytte dette potensiale er det nødvendig å fokusere innsatsen av tre utfordringer som skal gi landsbygda økt besøksattraktivitet:

• Økt produktivitet
• Jobbdannelse
• Bedre kvalitet i opplevelsene for å øke den besøkende sin betalingsvilje.

Sentrale temaer i en landsbygdskontekst er mat, kultur og natur. Samtidig viser arbeidet med utvikling, herunder næringsutvikling på landsbygda, at et partnerskap mellom lokalsamfunn, offentlige myndigheter, kjerneaktører og ekstern kompetanse er nødvendighet.

Utgangspunktet vil med andre ord være eksisterende kultur, natur samt historiske og autentiske opplevelser som bygger på stedets identitet. Det vil legges vekt på ny teknologi og ny formidlingsstrategi med tanke på fremtidig potensielle besøkende.


Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Siv Hemsett, telefon 901 68 086
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kvinesdal, den 26. august 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 77/14

 

 

 

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 26. august 2014 | Skriv ut siden