Fylkeskommunen støtter Visit Sørlandet AS med et tilskudd på 3 millioner kroner til markedsføring av Sørlandet som reisemål. Dette kom frem i dagens møte i fylkesutvalget.

Visit Sørlandet ASs visjon er "Sørlandet skal bli best på gjenkjøp".
Viktigste strategiske fundament for markedsaktiviteter i selskapet er 1) eksisterende gjester er våre beste markedsførere, 2) møt gjesten der gjesten er og 3) gjesten er digital..

Visit Sørlandet har en omfattende tiltaksplan som går utover rene markedsaktiviteter. Hovedarbeidsområder i 2014 er 1) Marked, 2) Reisemålsutvikling og organisering, 3) Arena Usus og 4) "Norges beste Vertskap."

Innvilgede midler knytter seg primært opp mot arbeidsområde 1) marked.

Hovedmålsetting for markedstiltakene er å bidra til økt kjennskap og kunnskap om Sørlandet som reisemål hele året og dermed økt inntjening for de kommersielle aktørene i landsdelen.

For øvrig ligger gjeldende strategiplan for perioden 2014 - 2015 til grunn for søknad om tilskudd for 2014, se høyre meny.

Visit Sørlandet jobber i forhold til nasjonale føringer i Nasjonal Reiselivsstrategi og mål satt i Regionplan Agder 2020 og er også pådriver for endring og nytenkning rundt eksisterende reiselivsorganisering.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Siv Hemsett, telefon 901 68 086
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kvinesdal, den 26.august 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 78/14

av Richardsen, Wanja, publisert 26. august 2014 | Skriv ut siden