Fylkeskommunen bidrar med 200 000 kroner til en ringvirkningsanalyse som skal styrke den fremtidige utviklingen av Lyngdal, Lister og Sørlandet som reisemål. Dette ble vedtatt i dagens møte i fylkesutvalget.

De bevilgede midler er en delfinansiering til en ringvirkningsanalyse med følgende målsettinger:

1) Øke kjennskap til og kunnskap om hvordan Sørlandsbadet og et fremtidig Knertenland påvirke/ vil kunne påvirke besøksattraktiviteten til Lyngdal, Lister og Sørlandet.
2) Kartlegge samfunnsøkonomiske ringvirkninger av de samme virksomhetene.

Fylkeskommunen vurderer at en slik ringvirkningsanalyse vil kunne bidra til bedre kjennskap og kunnskap om hvilke samfunnseffekter satsingene på henholdsvis Sørlandsbadet og et fremtidig Knertenland har/vil ha. Målsettingene i denne saken er således i tråd med hovedmål i Regionplan Agder 2020.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Siv Hemsett, telefon 901 68 086.
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670.

 

Marnadal, 16. september
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 83/14

av Richardsen, Wanja, publisert 16. september 2014 | Skriv ut siden