Flekkerøy Hummer SA er gitt tillatelse til havbeite for hummer ved Oksøy i Kristiansand kommune. Dette vedtok fylkesutvalget i dag.

Det er gitt tillatelse til å sette ut maks 400 000 hummer per år, som vil gjelder for en tidsperiode på ti år fra dagens dato.

Fylkesrådmannen fastsetter de nærmere vilkår til konsesjonen.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Sigvart Bariås, telefon 91380607
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, den 03. juni 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 56/14

av Richardsen, Wanja, publisert 3. juni 2014 | Skriv ut siden