Fylkeskommunen gir sin tilslutning til "Agderprosjektet – En god start for alle" og ønsker å bidra aktivt inn i prosjektorganisasjonen, i tillegg til et økonomisk tilskudd. Dette kom frem i dagens møte i fylkesutvalget.

Saken har tidligere vært behandlet i Hovedutvalg for kultur og utdanning. Der endte saken endte med utsettelse i påvente av Norges forskningsråds eventuelle tilslutning til prosjektet. Nå er prosjektet støttet av forskningsrådets FINNUT-program, noe som innebærer at kvaliteten på forskningsprosjektet er godkjent av uavhengige internasjonale fageksperter.

Fylkeskommunen har nå vedtatt å delta aktivt inn i prosjektet, i tillegg til å bidra med et økonomisk tilskudd som fastsettes nærmere under behandlingen av årsbudsjettet 2015. I vedtaket står det videre at Agderprosjektet må ha god forankring i de kommunene som deltar. Dette innbefatter at kommuner og barnehageeier må bidra finansielt.

Agderprosjektet skal tilby femåringer i barnehage et læringsopplegg med et betydelig større fokus på læring enn det som er vanlig i norske barnehager i dag. Målsetningen med prosjektet er å sikre at barn i større grad har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet.

Prosjektet varer i 5 år og er et ledd i arbeidet mot målsettingene i Regionplan Agder 2020.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Steinar Eilertsen, telefon 920 69 036.
Leder av fylkesutvalget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670.

 

Marnadal, 16. september 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

fu 79/14

av Richardsen, Wanja, publisert 16. september 2014 | Skriv ut siden