Fylkeskommunen går inn for å støtte en etablering av ny base for luftambulansetjenesten på Hovden. Dette kom frem i dagens møte i fylkestinget.

I fylkestingets vedtak blir det understreket at luftambulansetjenesten representerer en svært viktig del av den akuttmedisinske behandlingskjeden, og at tjenesten derfor bør styrkes. Videre går det frem av vedtaket at ny base bør opprettes på Hovden i Bykle kommune.

Fylkeskommunen støtter første omgang etableringen av et prosjekt med sesongbase i 3-4 år. Prosjektet vil gi grunnlag for vurderinger av nytte i forhold til kostnader for konseptet med sesongbase og også gi grunnlag for beslutning om permanente løsninger. Videre heter det i vedtaket at Hovden har god plassering med tanke på å forsterke tjenesten og at både fastboende og turister i øvre deler av Setesdal, øvre deler av Telemark og indre deler av Rogaland vil få en betydelig forbedring i det akuttmedisinske tilbudet. Det fremholdes at en base på Hovden også vil kunne gi avlastning og derved bedre beredskap til flere av de etablerte basene, og kan også brukes i viktig interntransport. I tillegg kan det aktuelle helikopteret brukes som støtte i søk og redningstjeneste. 

Denne saken er initiert av Aust-Agder fylkeskommune.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Steinar Knutsen, telefon 916 85 861
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, den 30. april 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

ft 15/14

av Richardsen, Wanja, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden