Tidligere i høst ble det politisk besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra aktivt i "Agderprosjektet - en god start for alle". Da fylkesutvalget i dag behandlet fylkeskommunens budsjettforslag ble et fellesforslag fra H, Frp, KrF og V vedtatt. Det innebærer at fylkesutvalget går inn for at fylkeskommunen skal bidra med en million kroner i årene 2015, 2016 og 2017 til forskningsprosjektet. Fylkestinget fatter det endelige budsjettvedtaket 16. desember.

Agderprosjektet skal tilby femåringer i barnehage et læringsopplegg med et betydelig større fokus på læring enn det som er vanlig i norske barnehager i dag. Målsetningen med prosjektet er å sikre at barn i større grad har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. Prosjektet varer i fem år og er et ledd i arbeidet mot målsettingene i Regionplan Agder 2020.

Prosjektet støttet også av forskningsrådets FINNUT-program. Det innebærer at kvaliteten på forskningsprosjektet er godkjent av uavhengige internasjonale fageksperter.

 

 

Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 25. november 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu111-14

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2014 | Skriv ut siden