Fylkesutvalget behandlet i dag fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for neste fireårsperiode for fylkeskommunen. Fylkestinget foretar den endelige budsjettbehandlingen 16. desember. Innenfor samferdsel går fylkesutvalget inn for at overføringen til Agder Kollektivtrafikk -AKT må økes med tre millioner kroner hvert år for å styrke kollektivtrafikken, forbedre tilbringertjenesten til tog og for å forberede overgang til alternativt drivstoff. Fylkesutvalget vil også ha sju millioner kroner mer til fylkesveiene i både 2017 og 2018

Fylkesutvalget anbefaler i tillegg at budsjettposten for regional utvikling økes med to millioner kroner hvert år i perioden for å sikre god oppfølging av kommuneavtalene. Fylkeskommunen har samarbeidsavtaler med alle femten kommuner i fylket.

 

Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 25. november 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu111-14b

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2014 | Skriv ut siden