Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er representert med en lokalavdelingen i Kristiansand. Lokalavdelingen har satt i gang en prosess for å få reist et monument i Kristiansand som skal dekke hele Vest-Agder. Veldig mange av medlemmene i NVIO har behov for en anerkjennelse av den innsatsen og den faren de har utsatt seg for, ikke bare nasjonalt, men også i den regionen der de bor og lever etter gjenkomst fra tjeneste i utlandet. De totale kostnadene til prosjektet er stipulert til 230 000 kroner. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder skal bidra med 60 000 kroner.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner.  Organisasjonen består i dag av 7500 medlemmer og har 58 lokalforeninger over hele landet. Medlemmene representerer ulike faser i Norges moderne historie. De er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner - og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

NVIO er en politisk nøytral organisasjon som jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende. NVIO driver et landsomfattende kamerat- og familiestøttearbeid.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Rune Holbek, telefon: 992 93 260
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 3. desember 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu135-14

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2014 | Skriv ut siden