Årsrapport for aktivitet på fylkesvegnettet i 2013 fra Statens vegvesen, viser bredden i tiltak som er gjort og fremdeles pågår på fylkesvegnettet. Rapporten ble lagt fram for fylkestinget i dag.

2013 var siste år i en fireårsperiod for det forrige Handlingsprogram for fylkesveg. Rapporten viser at flere tiltak som var planlagt gjennomført i perioden fremdeles er under arbeid. Det er imidlertid tatt grep i forhold til aktiviteten på fylkesvegnettet i Årsbudsjett for 2014, og Handlingsprogram for fylkesveg 2014 – 2017, som ble vedtatt i slutten av 2013. Her er det lagt opp til en stor satsing på veginvesteringer, og budsjettvedtakene viser en tydelig politisk vilje til å prioritere midler til fylkesvegnettet.

Rapporten viser også at enkelte prosjekter har blitt mer kostbare enn man i utgangspunktet forventet. Dette skyldes både generell prisstigning, usikre faktorer i prosjektene, samt økt moms på veginvesteringer.

Fylkestinget har tatt rapporten til orientering.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Lasse Moen Sørensen, telefon 916 41 292
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, 30. april 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

ft 10/14

av Richardsen, Wanja, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden