I en tilstandsrapport for videre opplæring i de fylkeskommunale videregående skolene i Vest-Agder, som i dag ble behandlet i fylkestinget, fastslås det at læringsmiljøet er godt. Færre elever mobbes eller opplever krenkelser. Resultatene på flere andre indikatorer viser betydelige forbedringer. Det er også en kjensgjerning at i Vest-Agder består flere videregående opplæring enn i resten av landet.

Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring i Vest-Agder høsten 2008, viser at 73,7 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1. oktober 2013. Dette er en forbedring på to prosentpoeng fra året før. Resultatet er betydelig bedre enn landssnittet. Med utfordrende levekår, grunnskolepoeng under landssnittet og en høy andel elever på yrkesfag, må resultatet betraktes som svært godt. Underlagsmaterialet kan tyde på økt gjennomføring også ved de neste to målingene, for 2009- og 2010-kullene.

For senere årskull er det utfordringer, blant annet som følge av flere ungdommer uten læreplass. Potensialet til videre forbedring er imidlertid betydelig.

 

Saksbehandler: Rådgiver Ole Kristian Eivindson, telefon 38 07 47 58
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Lindesnes 21. april 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft8-15

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2015 | Skriv ut siden